OCHRONA ZDROWIA DZIECI

W dniach 13-15 listopada 2008 kardynał Javie Lozano Barragan, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Zdrowia w Watykanie, zorganizował konferencję nt. opieki pastoralnej nad chorymi dziećmi. Była to jedna z ostatnich konferencji organizowanych przez Niego, gdyż z uwagi na wiek zrezygnował z pełnienia funkcji prezydenta Rady. Z dniem 1 lipca 2009 nowym przewodniczącym Rady został arcybiskup radomski ks. Zygmunt Zimowski. Podobnie jak w czasie poprzednich konferencji rozważano kolejno stan faktyczny, refleksje nad nim i działalność, którą należałoby podjąć.
Wstęp. Stan faktyczny:
1. Chorobowość i śmiertelność
Aż 40% zgonów dzieci do lat 5 następuje w pierwszym miesiącu życia. Corocznie 2.000.000 ( 20% ogółu zgonów) dzieci do lat 5 ginie z powodu zapalenia płuc i stanów septycznych, które można leczyć antybiotykami. Aż 17% dzieci ginie z powodu biegunek, a 15% z powodu malarii, AIDS i gruźlicy. Codziennie 7.000 ulega zarażeniu HIV. Z powodu AIDS sierotami zostało ponad 10 milionów dzieci. Do czynników chemicznych, które mogą powodować śmierć, należą: pestycydy, detergenty, zanieczyszczony olej, rozpuszczalniki, ołów i leki niezabezpieczone przed dziećmi. Liczba substancji toksycznych dla dzieci waha się między 50.000 a 100.000. W 2001 roku 685.000 dzieci zginęło na skutek wypadków drogowych lub uduszenia się. Nadal główną przyczyną chorobowości i śmiertelności jest niedożywienie, na które cierpi 50% dzieci. 1.100.000.000 dzieci nie korzysta z bezpiecznej wody do picia, a 2.400.000.000 nie ma dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej.
2. Bieda jest główną przyczyną chorobowości dzieci
Aż 1.200.000.000 ludzi żyje za mniej niż 1US $ dziennie. Różnica między bogatymi, a biednymi staje się coraz większa. Widoczne jest to wyraźnie w dużych miastach posiadających slumsy, w których dużemu zagęszczeniu ludności towarzyszy ogromne zanieczyszczenie środowiska. Wpływa ono niekorzystnie głównie na dzieci, które większość czasu spędzają na terenie slumsów. Dzieci spędzają czas w domu, w szkole i terenach przydomowych. W domu często brak bieżącej wody, klepisko zastępuje podłogę, często jedno pomieszczenie, w którym gotuje się na otwartym ogniu bez wentylacji, w pomieszczeniu mieszkalnym pełno much, komarów, pcheł, często pluskiew, myszy, szczurów i zwierząt domowych. W szkole brak wentylacji, właściwego oświetlenia i przede wszystkim latryn. Dzieci spędzają dużo czasu na ulicy, w parkach, na podwórzach, terenach sportowych, śmietniskach, często nad rzeką lub jeziorem.
3. Środowisko
Oblicza się, że około 2 miliony dzieci do lat 5 ginie rocznie z powodu chorób układu oddechowego, wywołanych zanieczyszczeniem środowiska, głównie związkami siarki i dwutlenku węgla. Zanieczyszczenie środowiska jest odpowiedzialne za biegunki (w 90%), malarię (90%), choroby układu oddechowego (60%), często o charakterze przewlekłym (50%), wypadki (30%), nowotwory (25%) oraz choroby serca i naczyń (10%). Ponad 250 milionów dzieci dotyka pustynnienie środowiska, bezpośrednio zagrożone jest nim życie miliona dzieci w ponad 100 krajach. Warto zaznaczyć, że w roku 1990 wycięto ponad 110 milionów hektarów lasów. Szkodliwymi czynnikami środowiska są: zanieczyszczona woda, pożywienie , powietrze, gleba, niebezpieczne przedmioty, kontakt z innymi ludźmi, zwierzętami, w tym z owadami, przenoszącymi choroby. Dziecko jest narażone na czynniki szkodliwe prawie stale w czasie jedzenia, picia, zabawy, spania, nauki pracy i przemieszczania się z miejsce na miejsce.
4. Konflikty zbrojne
Wśród innych zagrożeń życia i zdrowia dzieci należy wymienić konflikty zbrojne. W ostatnich 10 latach zginęło w nich 2 miliony dzieci, 6 milionów stało się inwalidami, dziesiątki tysięcy padło ofiara min, a tylko w roku 2002 aż 300.000 dzieci zostało wcielonych do różnych armii i brało udział w walkach. Rozszerza się handel dziećmi (2,5 miliona dzieci) i pedofilia. Obroty pedo- pornografii oblicza się na 8 milionów Euro w roku; rozprzestrzenianiu jej służy zarówno globalizacja, jak i Internet. W wielu krajach rozwijających się pracuje około 250 milionów dzieci poniżej 15 roku życia, w tym 50 do 60 milionów w warunkach szkodliwych dla zdrowia.
Źródło: Posługa lecznicza Kościoła, Medicus Mundi Polonia, 2009, Nr 30-31, str. 19-20.
 
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *