Powołanie misyjne

Pomiędzy wieloma powołaniami jest także

powołanie misyjne…

powolanie-misyjneJezus powołuje kobiety i mężczyzn aby głosić Jego Dobra Nowinę na całym świecie.
Aby przekraczali oni niezliczone granice – swojego kraju, swojej kultury, swojej rodziny, swojego serca…

Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę (Rdz 12,1)

To „idź, wyjdź” odczuwane w głębi serca pali, nagli, ale i fascynuje zarazem. Pociąga
w stronę niezwykłej przygody z Tym, który posyła w nieznane…

Możesz czuć się zaproszona, aby iść do tych którzy jeszcze nie znają Jezusa- aby mogli Go spotkać, przyjąć do swojego życia i uchwycić się Go mocno. I aby On mógł ich uwolnić, pozwolić doświadczyć swojej głębokiej, intymnej i przemieniającej miłości i by oni sami z kolei mogli pobiec by zanieść Go innym…

Możesz czuć w sobie pragnienie pójścia do tych, którzy cierpią, którzy sa ubodzy, aby wraz z nimi walczyć o bardziej sprawiedliwy świat, o przyjście Bożego Królestwa, które jest ponad wszelkimi granicami i podziałami…

To może być też zaproszenie, aby kochać każdego takim jakim jest, niezależnie od koloru skóry, religii, statusu społecznego. Tak jak On, miłością uniwersalną, nie znającą granic ani barier…

Choć to tutaj jest mój kraj który kocham, moja rodzina, mój dom, moja praca, to wszystko co znam i co jest mi bliskie- to jednak jestem gotowa, aby pozostawić to wszystko za sobą i pozwolić poprowadzić się w nieznane…

I jestem pewna, że Jezus jest już tam dokąd mnie posyła i że przygotował już dla mnie nowy dom i nową rodzinę. Noszę w sobie głębokie pragnienie spotkania- we wzajemnym szacunku, w dialogu, w obdarowywaniu się i otrzymywaniu, w prostocie, w szczerości…

Jestem także gotowa, aby pozwolić się kształtować, przemieniać i ewangelizować moim braciom i siostrom do których On mnie posyła. Z nimi będę żyć i pracować
w Obecności Tego, który jest źródłem mojej radości – Chrystusa.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer