Etapy formacji

Formacja w Polsce

  1. KANDYDATURA – trwa kilka miesięcy
  2. POSTULAT – dwa lata i ma na celu:
  • Bliższe zapoznanie się i zrozumienie charyzmatu misyjnego Zgromadzenia
  • Zapoznanie się z duchowością ignacjańską
  • Nauka języka angielskiego i francuskiego
  • Apostolstwo wśród potrzebujących
  • Doświadczenie życia we wspólnocie międzynarodowej.

Formacja w Afryce

Staż kilkumiesięczny i doświadczenie Afryki i misji we wspólnocie międzynarodowej

  1. NOWICJAT – jest bezpośrednim przygotowaniem do złożenia pierwszych ślubów zakonnych. Trwa 19 miesięcy.

Śluby zakonne

Posłuszeństwo

Współodpowiedzialność jest podstawą jedności, z której czerpiemy siłę.

Posłuszeństwo jest najważniejszą cechą apostolskiej wspólnoty, w której nic nie może być wykonane bez szczodrej i hojnej współpracy wszystkich na rzecz wspólnego dobra. (Kardynał Lavigerie)

Gdy pozwolimy prowadzić się posłuszeństwu, całkowicie oddajemy się w ręce naszego Ojca w Niebie i wierzymy, że dobrze opiekuje się tymi, którzy w Jego opiekę się oddają. (Kardynał Lavigerie)

Dla apostoła wiara jest jak tryskająca fontanna przynosząca życie wielu innym. (Kardynał Lavigerie)

Ubóstwo

W ramach ślubu ubóstwa wszystko, co mamy jest wspólne. Cieszy nas to, że możemy się wspólnie dzielić rzeczami materialnymi, a także bogactwem ducha i serca.

Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał. (Dz 4,32)

Bądźcie dla siebie prawdziwymi siostrami, tak jak się nazywacie. (Matka Marie Salome)

Czystość dla Królestwa Bożego

Aby oddać się całkowicie Bogu, który jest Miłością i być bardziej osiągalną w jego pracy, składamy śluby czystości dla Królestwa Bożego. Konkretne wezwanie wymaga konkretnej odpowiedzi. Aby wyrazić absolutny, powszechny i bezinteresowny charakter naszej uprzywilejowanej miłości do Boga i aby kompetentnie odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa, wybieramy uświęcony celibat przeżywany we wspólnocie.

Po tym wszystkim poznają żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. (J 13,35)

Bądźcie dla siebie prawdziwymi siostrami, tak jak się nazywacie. (Matka Marie Salome)

 

4. JUNIORAT

Czas bezpośredniego przygotowania do złożenia ślubów wieczystych.

Stałem się wszystkim dla wszystkich, bo powiedziałem Bogu wszystkich, jestem cały Twój. (Kard. Lavigerie)