Kim jesteśmy?

kim-jestesmyJesteśmy osobami konsekrowanymi i apostołkami ewangelizacji zakorzenionymi w Chrystusie. Przekonane, że Bóg pragnie pełni życia dla Afryki, chcemy spełniać to pragnienie przez służbę i dzielenie naszego życia z ludźmi, do których jesteśmy posłane.

Będąc świadome bogactwa, różnorodności i potencjału ludów Afryki, jesteśmy przekonane, że mogą one wnieść ważny wkład do świata, w którym żyjemy. Chcemy uczestniczyć w tym dziele poprzez życie we wspólnotach międzynarodowych i międzykulturowych, pracując na rzecz pojednania, sprawiedliwości, pokoju i ochrony środowiska.