Życzenia z okazji Dnia Życia Konsekrowanego

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego życzymy wszystkim osobom konsekrowanym, aby w bliskości z Jezusem i z ludźmi odnajdowali sens swojego życia i powołania. Niech misją każdego z nas będzie rozsiewanie radości, wynikającej z faktu bycia kochanym i obdarzania miłością innych. Niech nasza radość daje świadectwo naszej całkowitej konsekracji Bogu i bliźnim.
Wspólnota Sióstr Białych Misjonarek Afryki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *