Wrzesień 2018

Módlmy się więc, aby młodzi na kontynencie afrykańskim mieli dostęp do edukacji
i pracy w swoich krajach.

CIĘŻKI LOS AFRYKI

Na pierwszych stronach Biblii czytamy, iż człowiek otrzymał nakaz, ale i zaproszenie, aby czynił sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28). Kiedy jednak śledzimy doniesienia medialne mówiące
o dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy uchodźców docierających do Europy,zauważamy, że
w przypadku tylu konkretnych osób zaproszenie to nie mogło być zrealizowane w ich krajach. Powód? Powodów jest wiele i są one złożone: konflikty zbrojne, korupcja, ale także brak perspektyw wynikający z niskiego poziomu edukacji, braku pracy czy też mizernej płacy. Odwiedzając tyle miejsc na Czarnym Lądzie, słyszałem nieraz, że Afryka nie może być tylko kontynentem dostarczającym surowców naturalnych. Gdyby otrzymała odpowiednie technologie, uporała się z korupcją, gdyby otworzono dla niej nowe rynki zbytu…

O LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Z drugiej strony jednak warto zauważyć, że jest tyle miejsc, gdzie sytuacja młodych Afrykańczyków zmienia się dzięki wysiłkom Kościoła – zaangażowaniu na polu edukacji czy poprzez tworzenie miejsc pracy. Pamiętajmy zatem o słowach Zbawiciela: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)
i o nieustannym wołaniu papieża Franciszka, który zwraca naszą uwagę na los uchodźców. Włączmy się w budowanie lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń w Afryce i wyeliminowanie godzącego w ludzką godność zjawiska uchodźstwa.

TEKST: KS. TOMASZ ATŁAS
źródło: http://missio.org.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *