Niedziela Wniebowstąpienie Pańskie, 24 maja 09

Mk 16,15-20

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię…”
W tym fragmencie Ewangelii jest wiele dynamiki: idźcie i głoście. To jest wyraźne polecenie Jezusa do każdego wierzącego, do każdego z nas. Czy słyszysz? Czy rozumiesz? Co z tym robisz?

„Tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą…”
Słuchający Jezusa to Ci, którzy spotkali Go po Zmartwychwstaniu. Przez pokolenia do dzisiaj jest głoszona Ewangelia i towarzyszą Jej znaki. Te słowa dotyczą dzisiaj Ciebie i mnie. Wierzę, żadne więc zło nie zrobi mi krzywdy, przeciwnie, to ja niosę dobro innym, dzięki łasce bożej działającej we mnie czynię dobro innym ludziom, wnoszę pokój, zdrowie i radość. Rodzi się tutaj pytanie o moją wiarę. Tyle wierzących statystycznie, a tyle sprzeciwu jeśli ktoś chce zostać misjonarzem… Tyle wierzących statystycznie, a tyle lęku o jutro, tyle zabobonów, szukania szczęścia u wróżek, w horoskopach, sukcesie … A jaka jest moja osobista wiara? Jakie są jej owoce?

„Oni poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi…”
I ze mną współdziała Pan. Pamiętam dobrze te sytuacje i wydarzenia, kiedy mimo sprzeciwu innych  i własnemu lękowi, przekonana o słusznej sprawie, zawierzyłam wszystko,  poszłam na całość, do końca w obranym celu. Nie tylko miałam poczucie dobrze spełnionego zadania, ale przede wszystkim radość ze współpracy z Bogiem, z Jego łaską. Pan zawsze współdziała ze mną w tym co dobre. Z Tobą również.

„Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra.” Rz 8,38  
Czy jestem tego świadoma? Czy współpracuję z łaską bożą?

s. Celina Natanek

celinanatanek@wp.pl

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *