Słowa podziękowania

Szczególne podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli, szkół i instytucji, które wsparły Światowy Dzień Walki z Trądem (31.01.2010) płyną od osób trędowatych, którzy choć mieszkają w dalekiej Afryce to są wdzięczni za otwartość, dobre serce i pomoc, której tak bardzo potrzebują, a na  którą tak wiele osób odpowiedziało. Nic nie jest w stanie wyrazić ich ogromnej radości i poczucia, że ich los nie jest obojętny innym. Dziękują za każdą modlitwę, ofiarę, czy zakupiony przedmiot, z którego dochód był przeznaczony na leczenie trądu.
Przypomnę tylko, że w tym roku zebrane pieniądze zostały przekazane dla Ayos w Kamerunie (Afryka), gdzie znajduje się wioska dla trędowatych, którymi opiekują się Siostry Opatrzności Bożej wraz z miejscową społecznością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *