Spotkanie środowisk misyjnych w Polsce – Częstochowa 2018

W dniach 4-5 września w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbyło się zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych i środowisk misyjnych w Polsce, w spotkaniu uczestniczyła między innymi, nasza siostra Małgorzata Popławska.

Głównym tematem było przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w październiku 2019 r., który został ogłoszony w tym roku przez papieża Franciszka i skierowany na ręce prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando Filoniego.

Na spotkaniu przypomniano nam o odpowiedzialności przygotowania tego szczególnego wydarzenia.
Papież pragnie, aby ten „Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny był intensywnym i owocnym wydarzeniem łaski, aby promować inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę – duszę wszelkiej misji – głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby rozbudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono”.

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp. Mazur, który uczestniczył w spotkaniu, zwrócił uwagę, na rolę rodziny, podkreślając, że „trzeba jeszcze bardziej pomóc rodzinom, aby ich świadomość była jeszcze większa, jeśli chodzi o przekazywanie wiary”.

Spotkanie w Częstochowie zakończono Mszą św., która była dziękczynieniem za 25 lat działalności Wydawnictwa PDM Missio-Polonia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *