Poznaj lepiej drugiego, aby naprawdę go spotkać

Diecezja Ghardai zaprosiła naszą siostrę Chantal Vankalck do wygłoszenia referatu podczas sesji islamologicznej. Przybyło około dziesięciu uczestników z 5 kontynentów ze wspólnot chrześcijańskich z Ouargli, Touggourtu, Hassi Messaoud i Ghardai. Wśród nich były nasze siostry: Daniela i Maria Angeles z Ghardai.

Siostra Chantal Vankalck, pochodząca z Belgii, a przebywająca obecnie w Algierze, podzieliła się swoją wiedzą na temat islamu. Był to dobry czas pełen otwartości, dzielenia się swoim doświadczeniem, by lepiej zrozumieć wiarę drugiego człowieka, islam, Koran, współczesne ruchy i ważne bieżące zagadnienia.

Celem sesji było lepsze poznanie islamu, abyśmy mogli spotkać się w dialogu, podczas  którego każdy z nas pozwala się przemienić pod wpływem słowa i wiary drugiego człowieka Wszyscy jesteśmy ludźmi poszukującymi, sługami i czcicielami Boga.

Poruszył nas tekst Pierre Claverie opublikowany w „The Plural of Humanity”:

„Pojawienie się innego, uznanie go, dostosowanie się do niego, stało się ogromnym problemem. Nigdy więcej murów, nigdy więcej granic, nigdy więcej separacji. Inny musi mieć swoje miejsce, w przeciwnym razie narażamy siebie na przemoc, wykluczenie i odrzucenie… Odkrywanie innego, życie z innym nie oznacza utraty tożsamości (naszej osobowości). Mówimy o tolerancji, a ja myślę, że to jest minimum, nie lubię tego słowa, bo tolerancja z góry zakłada, że jest zwycięzca i przegrany, dominujący i zdominowany; i że ten, który ma władzę, toleruje istnienie innych. Oczywiście jest to lepsze niż odrzucenie, wykluczenie czy przemoc, ale  wolę mówić o szacunku do innego…inny ma prawo do istnienia, niesie w sobie prawdę, jest godny szacunku.”

Pytania, które się pojawiły, zachęciły nas do usytuowania pluralizmu religijnego w ramach naszej wiary chrześcijańskiej, Bożego planu i historii zbawienia. Zostaliśmy wezwani do zaangażowania się w sprawy Kościoła i Zgromadzenia, w głębszy dialog między różnymi duchowymi i kulturowymi tradycjami.

Zdaliśmy sobie sprawę z wagi tematu i zostaliśmy zaproszeni do tego, by wiara muzułmanów i ich wierność modlitwie stały się dla nas wyzwaniem. Spojrzeliśmy na nowo na islam, na muzułmanów i  obudziła się w nas chęć pogłębienia wiedzy, aby móc lepiej dotrzeć do tych, którzy są inni.

Czy nowym celem misji nie jest braterstwo?

Maria Angeles Yániz i Danielle Lorenzoli,

Ghardaia, Algieria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.