Posłanie wolontariuszek

W czwartek 4 czerwca, w Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej podczas XIII Koncertu Chwały na Placu Litewskim w Lublinie, trzy wolontariuszki: Aneta Kozioł, Martyna Horyza i Emilia Gawrysiak zostały posłane na misje do Ugandy.  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami w ten wieczór i otaczali przyszłe misjonarki swoją modlitwą. Anecie, Emili i Martynie życzymy całkowitego zaufania Panu Bogu i udanej misji w Ugandzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.