XV Niedziela zwykla, 12 lipca 2009

Mk 6,7-13 Rozesłanie Dwunastu

Jezus wychodzi z Nazaretu, gdzie ludzie w Niego wątpili, gdzie nie został przyjęty, „i powątpiewali o Nim”, słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę. W tym właśnie momencie Jezus wybiera Dwunastu i wysyła ich z misją. Nie ma czasu na ubolewanie nad sobą, na zniechęcenie, trzeba iść dalej! Dla Apostołów zapewne to odrzucenie Jezusa przez Jego współziomków także nie było łatwe?

A dla mnie, Kim jest Ten, którego naśladuję, za Którym idę? Czy pomimo trudności trwam i słucham, idę?

Jezus dzisiaj daje trzy wskazówki dla Apostołów posłanych na misje. Najpierw, nie idźcie sami, „i zaczął rozsyłać ich po dwóch”. Ewangelizacja nie jest moją prywatną sprawą, ale całej wspólnoty. W kościele nie pracujemy dla własnego zysku! Druga wskazówka: „i przykazał im żeby nic ze sobą nie brali na drogę”. Jezus chce byśmy zostali ludźmi wolnymi, abyśmy nie byli zajęci rzeczami materialnymi, karierą, naszym zabezpieczeniem na przyszłość. W Ewangelizacji winniśmy być ludźmi wolnymi, tak wobec siebie jak i wobec świata! Trzecia wskazówka odnosi się do wewnętrznej postawy pozostania (indiferent) wolnymi od lęku i chęci zdobywania szybkich owoców. Prawda Ewangelii wyda owoce w swoim czasie, Jezus zwraca uwagę aby uczniowie nie narzucali siłą Nauki. Ewangelizacja to nie sprawa uwodzenia czy popularności!

Panie Jezu, proszę Cię o łaskę wewnętrznego poznania Daru, jakim jest powołanie do bycia Twoim uczniem i apostołem.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *