Pan prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Kochani!

„Przyjmijmy łaskę zmartwychwstania Chrystusa!
Pozwólmy się odnowić przez miłosierdzie Boga, pozwólmy, aby Jezus nas kochał, niech moc Jego miłości przekształci także nasze życie. Stańmy się narzędziami tego miłosierdzia, kanałami, przez które Bóg może nawadniać ziemię, strzec całego stworzenia i sprawić, aby rozkwitła sprawiedliwość i pokój.

Prosimy więc zmartwychwstałego Jezusa, który przemienia śmierć w życie, aby przemienił nienawiść w miłość, zemstę w przebaczenie, wojnę w pokój.
Tak, Chrystus jest naszym pokojem, i przez Niego błagamy o pokój dla całego świata.”
(Papież Franciszek)

Pan prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy dla Was Kochani i dla Waszych rodzin.

Siostry Misjonarki NMP Królowej Afryki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.