Niedziela Ad Gentes

Tradycyjnie już II niedziela Wielkiego Postu jest obchodzona w Polsce jako Dzień Modlitwy, Postu
i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku zwracamy uwagę na to, że „Gdzie misjonarze – tam nadzieja”.

Docierają do nas codziennie straszne informacje ze świata: wojny, kataklizmy, akty terrorystyczne, niesprawiedliwość i przemoc goszczą na pierwszych stronach gazet i w serwisach informacyjnych.
Są jednak i dobre wiadomości, które nie są krzykliwe i nie epatują złem. Chcemy dziękować Bogu za świadectwo miłosierdzia chrześcijańskiego, które daje nadzieję ubogim i potrzebującym wsparcia duchowego i materialnego w krajach misyjnych. Misjonarze są świadkami nadziei, która nie przemija oraz budowniczymi lepszej przyszłości. Dają świadectwo miłosiernej, delikatnej i czułej miłości Boga. Dołączmy do nich, wypełniając nasz obowiązek chrzcielny bycia uczniami-misjonarzami. Pomóżmy misjom modlitwą, ofiarowanym cierpieniem oraz ofiarami, które pozwolą misjonarzom pełnić posługę miłosierdzia.

W 2016 r. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” dofinansowało 169 projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i charytatywnych polskich misjonarek
i misjonarzy w krajach misyjnych, głównie w Afryce i Ameryce Łacińskiej
na kwotę 150 000 euro.  Są to konkretne gesty solidarności, braterstwa i miłosierdzia wobec ubogich i potrzebujących wsparcia. Te dzieła budzą nadzieję na lepszy świat. Są wyjściem na peryferie egzystencjalne, do tych, którzy cierpią z powodu ubóstwa
i wykluczenia.
Konferencja Episkopatu Polski w dn. 22-24 września 2005 r. postanowiła, że ofiary zbierane do puszek w II Niedzielę Wielkiego Postu są przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes”

Enregistrer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.