XXIV Niedziela zwykła, 13 września 2009

Mk 8,27-35

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przepytuje uczniów. Możemy sobie łatwo wyobrazić te dialogi, które w pewien sposób przypominają nasze pytania, nasze poszukiwania: „Za kogo wy Mnie uważacie”.
Pytanie zadane przez Jezusa jest również aktualne i skierowane do nas dzisiaj. Nie można się chować za jakimiś definicjami wyuczonymi na pamięć, poglądami otrzymanymi od innych czy tradycją.
Nam, którzy chcemy być Jego uczniami, to pytanie postawione jest dzisiaj z mocą: KIM JEST JEZUS DLA MNIE? Dla tych, którzy szukają odpowiedzi, Jezus daje łaskę poznania i kosztowania Jego Imienia.
Piotr odpowiada i jego odpowiedź jest zaskakująco jasna i wyraźna. Pośrodku całej tej kokofonii różnych odpowiedzi, kim Jezus być może jest, Piotr wyznaje: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Nikt wcześniej nie wypowiedział tych słów. Piotr jest daleki od wywodów teoretycznych.
Piotr nie myśli że być może, Piotr się angażuje na całość. Jego słowa są wyznaniem wiary, która przemienia całe życie człowieka. Piotr tutaj podejmuje ryzyko wolności. Pozwala aby Duch św. mówił przez niego. Staje się wierzącym. Piotr nazywa Jezusa: „Ty Jesteś Mesjasz!”
Nazwać Jezusa to chcieć żyć tak jak On, to znaczy naśladować Go i iść przez Kalwarię, przez cierpienie, przez śmierć aby mieć udział z Nim w zmartwychwstaniu! Jezus nie bawi się słowami, Jezus mówi wyraźnie że kto chce Go naśladować niech weźmie swój krzyż. Każdego dnia. To znaczy również zaufać w nieznanym, nie szukać bezpieczeństwa za wszelką cenę, to poddać się działaniu Boga i innych w nas.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli, s. Celina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *