Modlitwa za Kapitułę Generalną

Nasze Zgromadzenie Sióstr Białych Misjonarek Afryki rozpoczyna obecnie intensywny czas przygotowań do Kapituły Generalnej, która rozpocznie się w Rzymie 1 lipca i potrwa trzy tygodnie. W czasie Kapituły zostanie podjętych wiele kluczowych decyzji  odnośnie misji
w Afryce jaka została nam powierzona przez Kościół a także wybór nowej Przełożonej Generalnej i jej Rady. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dobrej woli do modlitwy razem z naszym Zgromadzeniem o dobre przygotowanie i owocny przebieg Kapituły. Solidarność z nami można wyrazić poprzez odmawianie modlitwy, której tekst znajduje się poniżej.

Modlitwa za Kapitułę Generalną w 2017 roku

Duchu Święty , który napełniłeś nasze serca
miłością do Boga, do Afryki i do całej ludzkości,
wejrzyj na nas i wzbudź w nas zapał kadynała Lavigerie
i naszych pierwszych sióstr,
aby nasze przygotwanie do Kapituły Generalnej
odbyło się według Twojej woli.

Pomóż nam zaakceptować wszystko to, co budzi
w nas strach, nasze niepewności, niepowodzenia, smutki.
Niech nadzieja prowadzi nas poza nasze granice!
Niech pozwala nam marzyć
i niech ośmiela nas do rzeczy niemożliwych!

Daj nam wizję i wolność serca, potrzebne,
aby przyjąć pokornie Misję, którą chcesz nam powierzyć,
aby Twoje Królestwo szerzyło się na tej ziemi.

Udziel nam łaski, abyśmy zaangażowały się
wspólnie i każda w pełni z osobna
w służbie dla naszych sióstr i braci którzy żyją
na peryferiach naszych społeczeństw.
spraw, abyśmy były uważne na Twój głos,
przekonane, że nasza nadzieja nie przyniesie rozczarowania.

Maryjo, Matko Boża Królowo Afryki, bądź z nami.
Amen

Enregistrer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.