Frambezja- zapomniana choroba

Frambezja (malinica, jagodzica) jest chorobą związaną z ubóstwem, przeważnie dotykającą marginalizowanych grup społecznych. Bardzo trafnie obrazuje ten fakt powiedzenie: ” gdzie kończy się droga, tam zaczyna się malinica”.
1.    Frambezja to przewlekłe zakażenie, które dotyczy głównie skóry, kości oraz chrząstki.
2.    Choroba występuje głównie w biednych społeczeństwach, w ciepłych, wilgotnych, tropikalnych rejonach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej.
3.    Drobnoustrój wywołujący chorobę to bakteria o nazwie Treponema pertenue- tego samego rodzaju, co krętek blady  (Treponema pallidum) powodujący kiłę. Jednak framboezja nie jest chorobą weneryczną- przenoszoną drogą płciową.
4.    75% osób dotkniętych malinicą to dzieci poniżej 15 roku życia ( szczyt występowania u dzieci w wieku 6-10 lat); zarówno płci żeńskiej, jak i męskiej, bez względu na rasę.
5.    Frambezja przenoszona jest poprzez kontakt bezpośredni ze skórą zakażonej osoby.

6.    Pojedyncza zmiana skórna  (grudka) pojawia się w miejscu wniknięcia bakterii po 2-4 tygodniach. Jeżeli nie zostanie zastosowane leczenie, pojawiają się liczne zmiany na całym ciele.
7.    Przeludnienie, złe warunki higieniczne i sanitarne sprzyjają szerzeniu się choroby.
8.    Choroba rzadko jest śmiertelna, jednak może prowadzić do trwałych zniekształceń i kalectwa.
9.    Frambezję można wyleczyć pojedynczą dawką taniego i skutecznego antybiotyku- debecyliny (penicyliny benzatynowej).

Czy możliwa jest likwidacja malinicy?

Eksperci uważają, że frambezję można łatwo opanować i zlikwidować z następujących powodów:
1.    choroba występuje tylko u ludzi,
2.    pozostało niewiele ognisk zakażenia,
3.    dostępne jest skuteczne i tanie leczenie jednorazową iniekcją debecyliny o długotrwałym działaniu,
4.    rozpoznanie kliniczne jest pewne nawet przy minimalnym przeszkoleniu medycznym,
5.    doświadczenia z przeszłości pokazały. że eliminacja choroby była możliwa w wielu krajach; ostatnio chorobę wyeliminowano także w Indiach.

Objawy

Wyróżnia się dwa zasadnicze stadia choroby: wczesne( zakaźne) i późne( niezakaźne).
1.    We wczesnej postaci malinicy zmiana pierwotna rozwija się w miejscu wniknięcia drobnoustroju chorobotwórczego. Grudka, wypełniona drobnoustrojami, może utrzymywać się przez 3-6 miesięcy, po czym ulega naturalnemu wygojeniu. Jeśli nie zostanie zastosowane leczenie, pojawiają się rozsiane zmiany na całym ciele. Występować mogą zmiany w kościach i towarzyszące im bóle.
2.     Późna postać malinicy pojawia się po 5 latach od zakażenia i charakteryzuje się trwałymi, okaleczającymi zmianami nosa, zmianami w kościach oraz nadmiernym rogowaceniem dłoni i podeszew stóp.

Leczenie

Pojedyncza iniekcja debecyliny domięśniowo jest skuteczną dawką leczniczą. Nawroty są bardzo rzadkie.

 Źródło: Frambezja- zapomniana choroba, Medicus Mundi Polonia, 2009, Nr 28-29, str. 13 i 16, Tłumaczenie i opracowanie Ewa Kaczmarek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *