Afrykańska ceramika

„W każdym afrykańskim gospodarstwie domowym używa się dużych i małych naczyń glinianych. Przechowuje się w nich produkty żywnościowe, wodę, wino palmowe, olej, a także kosmetyki, leki i barwniki. Służą również do gotowania, transportu wody i do mycia. Kształt naczynia i jego wielkość , a nawet sposób zdobienia, zależą od funkcji. Miski z otworami są używane jako sita, suszy się w nich także mięso albo ryby. Dzbany do noszenia wody mają szerokie szyje. W niewielkich półkolistych garnkach do gotowania natomiast równomiernie rozkłada się ciepło.
Garncarstwem zajmują się kobiety, które lepią je zręcznie w dłoniach, bez użycia koła garncarskiego. Naczynia powstają z jednego kawałka gliny lub z wałeczków doklejanych stopniowo. Są wypalane w otwartym piecu garncarskim albo w ognisku.
Garnki z upodobaniem zdobią swe wyroby ornamentem malowanym, rytym lub wyciskanym za pomocą sznurka albo kółka wyciętego z tykwy. Garnki do gotowania nie są zdobione, ponieważ ich dekoracja szybko zniknęłaby. Bogatymi ornamentami są natomiast pokryte dzbany do noszenia wody. Kobiety dźwigające na głowie naczynia wodą, z dumą prezentują piękną ceramikę będąc ich świadectwem upodobań estetycznych. W niektórych rejonach Afryki dekorowane naczynia gliniane ustawione pod ścianami sypialni kobiety symbolizują społeczną, a także ekonomiczną pozycję jej męża.”
 
 
więcej przeczytasz w książce  Jolanty Koziorowskiej  „Kontynenty Obyczaje i Kultura. Afryka.”
Publicat, MMV, Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.