Kardynał Lavigerie w służbie godności człowieka

W 1888 roku, pod koniec swego życia, Lavigerie poprowadził krucjatę przeciwko handlowi niewolnikami. Podróżując od jednej stolicy europejskiej do drugiej, próbował zmusić rządy państw europejskich do zwiększonych wysiłków wymierzonych przeciwko temu haniebnemu procederowi. więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.