Kardynał Charles Lavigerie – kalendarium

1825 : Charles Lavigerie przychodzi na świat w Bayonne we Francji.
Jest najstarszy wśród czwórki swojego rodzeństwa. Dwie służące uczą go modlitwy.

1840 : Wstępuje do Niższego Seminarium Duchownego w Laressore, w diecezji Bayonne.

1841 : W wieku 16 lat Charles opuszcza swoją rodzinę, aby wstąpić do Niższego seminarium Duchownego w Archidiecezji paryskiej. To tutaj zacznie się otwierać na wielkie problemy Francji, Kościoła i całego świata.

1843 : Rozpoczyna formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Issy, St Sulpice i otrzymuje sutannę. Jak potem powie to wtedy słyszy swoje pierwsze wezwanie do misji.

1847 : W wieku 22 lat Charles jest na pierwszym roku studiów kapłańskich. Jego biskup prosi go aby zdał maturę i zrobił licencjat. Po dziewięciu miesiącach jest przyjęty na drugi rok. Na Boże Narodzenie przyjmuje święcenia diakonatu.

1849 : Przyjmuje świecenia kapłańskie i przygotowuje się do doktoratu.

1853 : Zostaje nominowany profesorem historii Kościoła na Sorbonie.

1857 : Na prośbę swojego spowiednika, jezuity zostaje Dyrektorem „Dzieła Szkół Wschodnich”, Stowarzyszenia wspierającego Kościół na Bliskim Wschodzie.
Lavigerie widzi w tym palec Boży.

1860 : Po masakrze chrześcijan w Libanie, w Syrii Lavigerie udaje się na miejsce, aby udzielić potrzebnej pomocy ofiarom tej rzezi. Tam spotyka emira
Abd-El-Kader, muzułmanina, który otwiera swoje domostwo dla chrześcijan, aby ich chronić. Lavigerie odkrywa bogactwo cywilizacji arabsko-muzułmańskiej oraz bogactwo Kościoła Wschodniego. Podobnie jak św. Paweł w drodze do Damaszku odkrywa swoje powołanie misyjne.

1861 : Lavigerie zostaje wezwany do Rzymu i ustanowiony Członkiem Roty Rzymskiej. Zauważa brak międzynarodowego charakteru Kurii Rzymskiej.

1863 : Nie czując się dyplomatą ani sędzią Lavigerie błaga papieża, aby zwolnił go z tego stanowiska. Zostaje nominowany biskupem Nancy w wieku 38 lat. Jako swój herb wybiera miłość, którą symbolizuje pelikan karmiący swoje dzieci swoją własna krwią. To właśnie miłosierna miłość stanie się programem jego życia.

1866 : Lavigerie musi podjąć ważną decyzję. Z jednej strony ma do wyboru stanowisko z ramienia Episkopatu w Lyonie a z drugiej biskupstwo w Algierii w Mac Mahon. Natchniony przez Ducha Świętego daje odpowiedź w 24 godziny i wybiera Algierię. Pociąga go kontakt z muzułmanami ale patrzy również dalej w przyszłość a Algieria jawi mu się jako drzwi do całego kontynentu afrykańskiego.

1867 : Głód w Algierii będący następstwem inwazji szarańczy. Lavigerie bierze w opiekę sieroty i funduje sierociniec.

1868 : Nie znajdując odpowiednich współpracowników do realizacji swoich projektów powołuje do życia zgromadzenie Ojców Białych Misjonarzy Afryki. W tym samym roku zostaje również delegatem apostolskim dla Sahary i Sudanu.

1869 : Widząc potrzebę kobiet misjonarek Lavigerie powołuje do życia zgromadzenie Sióstr Białych Misjonarek Afryki, które będą się zajmować między innymi sierotami.

1870 : Lavigerie udaje się do Watykanu.

1872 : Przedstawia Stolicy Apostolskiej swoja kandydaturę na patronat z ramienia Kościoła Katolickiego w Jerozolimie. Zależy mu na tym, aby Kościół Wschodni powrócił do jedności z Rzymem. Nigdy nie uda się osobiście do Jerozolimy ale wyśle tam swoich duchowych synów – Ojców Białych.

1876 : Pierwsza karawana Ojców Białych wysłana do Sudanu zostaje zamordowana na pustyni. Drugą spotka ten sam los w roku 1881.

1878 : Pierwsza grupa Misjonarzy Afryki przybywa w okolice Wielkich Jezior. Ojcowie Biali osiedlają się w Jerozolimie.

1882 : Biskup Lavigerie zostaje nominowany kardynałem przez papieża Leona XIII.
Charles przyjmuje ten zaszczyt i che go wykorzystać do  rozwijania swoich dzieł.

1884 : Kardynał Lavigerie zostaje Prymasem Afryki.

1886 : Młodzi Ugandyjczycy składają świadectwo przynależności do Chrystusa i oddają za wiarę swoje życie.

1888 : Na prośbę papieża kardynał Lavigerie rozpoczyna kampanię przeciw niewolnictwu w całej Europie.

1892 : Kardynał Charles Lavigerie umiera w Algierze 26 listopada w wieku 67 lat. Jego ciało zostaje złożone w krypcie św. Ludwika w Kartaginie 8 grudnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.