Program IV Krajowego Kongresu Misyjnego 12-14.06.2015 r.

Szczegółowy program znajduje się w gazecie „Pomagamy misjom” (str. 2) oraz do wydrukowania (najbardziej aktualna wersja): www.misje.pl – tu znajdują się wszelkie informacje oraz materiały pomocnicze.

Zgłoszenia z Archidiecezji Lubelskiej do udziału w spotkaniach w Warszawie:

Konferencja naukowa na UKSW (12.06.2015) – ks. Wojciech Rebeta; e-mail: misje.lublin@gmail.com; tel. 506 171 997 (w terminie do 15 maja).

Stacja dziecięca (13.06.2015; hala „Torwar”) – należy zgłosić grupę wypełniając formularz wchodząc na stronę: http://stacjadzieci.missio.pl/ (lub: www.missio.org.pl/dzieciom-misji); informację o zgłoszeniu także przesłać na adres: misje.lublin@gmail.com. Zapisy na autokar z Lublina: Agata Skraińska (grupa misyjna przy kościele Świętego Ducha w Lublinie); e-mail: agatkamb@o2.pl; tel. 785 724 106. Szczegóły dotyczące miejsca i godziny odjazdu podane będą w informacji zwrotnej podczas zgłoszenia.

Stacja młodzieżowa (13.06.2015; bazylika Najświętszego Serca Jezusowego) – Zgłoszenie i zapisy na autokar z Lublina: Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie; e-mail: biuro@duch.lublin.pl; tel. 81/532 13 95 (w terminie do 15 maja). Szczegóły dotyczące miejsca i godziny odjazdu podane będą w informacji zwrotnej podczas zgłoszenia.

Stacja dorosłych (13.06.2015; Warszawa, kościół Wszystkich Świętych)  – Zgłoszenie i zapisy na autokar z Lublina: ks. Ryszard Podpora; e-mail: rpodpora46@gmail.com lub ks. Wojciech Rebeta; e-mail: misje.lublin@gmail.com; tel. 506 171 997 (w terminie do 15 maja). Wyjazd: 13.06; parking przy Caritas (Al. Unii Lubelskiej 15) godz. 6.00 (od 5.30 będzie podstawiony autobus); samochody prywatne można zostawić na parkingu.

Każda osoba wyjeżdżająca na Kongres winna zgłosić ten fakt z uwagi na potrzebę przygotowania w Warszawie odpowiedniej liczby materiałów kongresowych i posiłków. Są one gratisowe, podobnie jak i udział w spotkaniach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie we własnym zakresie koszy podróży (jadący autokarem organizowanym przez ks. R. Podporę na stację dorosłych płacą za przejazd w obie strony tylko 5 zł).

DZIEŃ KONGRESOWY 13 CZERWCA ODBYWA SIĘ W DIECEZJACH I PARAFIACH

Jest on organizowany samodzielnie przez każdą parafię i środowisko duszpasterskie.

W katedrze lubelskiej o 11.30 Msza św. pod przewodnictwem bpa R. Karpińskiego.

W przygotowaniach mogą służyć: książka na temat Kongresu zawierająca konferencje i scenariusze katechez, przesłana już wcześniej do każdej parafii oraz materiały, które nadejdą: czytanki majowe, komunikat KEP ds. Misji, plakat i materiały liturgiczno-homiletyczne. Do Wydziału Katechetycznego zostanie przesłany scenariusz scenki misyjnej.

Na szczególną uwagę zasługuje Konspekt spotkania z parafialną radą duszpasterską (załączony wraz z listem od bpa Jerzego Mazura, przewodniczącego KEP ds. Misji).

Kongres jest z założenia skierowany do wszystkich wiernych. Potrzeba zatem zaangażowania możliwie jak najszerszej reprezentacji różnych grup, ruchów, wspólnot, jak i osób niezrzeszonych.

Propozycje do wykorzystania: homilia/katecheza okolicznościowa; dyskusja merytoryczna członków parafialnej rady duszpasterskiej i liderów/przedstawicieli różnych grup i wspólnot na temat: „Jak możemy umisyjnić parafię”; prezentacja zaangażowania misyjnego (co już robimy w parafii i co jeszcze chcemy); spotkanie z misjonarzem; zorganizowanie: wystawy, kiermaszu, występów muzycznych/wspólnych śpiewów, scenki teatralnej, nabożeństwa misyjnego, ewangelizacji na ulicach, konkursu (na piosenkę, strój misyjny, wiersz, relację z kraju misyjnego, itp.), pokazu filmowego, degustacji potraw z krajów misyjnych, nauki hymnu kongresowego, przeglądu działalności Papieskich Dzieł Misyjnych (np. przedstawiając akcję: Adoptuj Misyjnych Seminarzystów AdoMis -zob. http://adomis.missio.org.pl), itp.

PROGRAM
IV KRAJOWEGO KONGRESU MISYJNEGO

12-14 CZERWCA 2015

Organizatorem Kongresu jest Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne. Hasło Kongresu brzmi: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Patronem Kongresu jest św. Jan Paweł II, największy Misjonarz współczesności. Kongres potrwa trzy dni.

KONFERENCJA NAUKOWA NA UKSW, AULA JANA PAWŁA II,
UL. DEWAJTIS 5, WARSZAWA ORAZ MSZA ŚW. W KATEDRZE
WARSZAWSKO-PRASKIEJ, 12 VI 2015

Godz.  9.30 – Słowo Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. Stanisława Dziekońskiego
Godz.  9.40 – Powitanie i wprowadzenie w tematykę obrad, bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
Godz. 10.00 – Aktualność misji ?Ad Gentes?, kard. Fernando Filoni, Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Rzym
Godz. 10.50 – Odpowiedzialni za misje, abp Henryk Hoser SAC, biskup warszawsko-praski
Godz. 11.15 –  Animacja i współpraca misyjna, bp Jan Piotrowski, biskup kielecki
Godz. 11.45 – dyskusja
Godz. 12.30 –  obiad
Godz. 14.00 – Panel dyskusyjny „Odnowić zapał misyjny”
Grupa I:  Jak umisyjnić struktury Kościoła w Polsce?, moderator ks. dr Franciszek Jabłoński, Gniezno
Grupa II: Nowe spojrzenie na misje „ad Gentes”, moderator o. prof. dr hab. Jarosław Różański UKSW, Warszawa
Grupa III: Nowe formy współpracy i integracja środowisk misyjnych, moderator
o. dr Konrad Keler SVD
Grupa IV: Rola i miejsce Papieskich Dzieł Misyjnych w posłudze misyjnej Kościoła
w Polsce, moderator ks. prał. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM
Grupa V: Problematyka misyjna w przygotowaniu do kapłaństwa. Czy
w Seminariach jest miejsce na formację misyjną przyszłych duszpasterzy? moderator ks. mgr Stanisław Wojdak, WSD Tarnów
Grupa VI: Osoby konsekrowane w służbie misjom, moderatorka s. Elżbieta Sołtysik SSPC
Grupa VII: Misjonarze świeccy, rodzina, wolontariusze, moderatorka p. Barbara Uszko-Dudzińska
Grupa VIII: Misyjność w ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Członkowie podmiotem ewangelizacji, animacji i współpracy misyjnej, moderator ks. mgr Jerzy Limanówka SAC
Grupa IX: Rola katechezy w kształtowaniu świadomości misyjnej katechizowanych. Co katecheta może uczynić dla animacji misyjnej? moderator p. Aneta Rayzacher- Majewska, UKSW, Warszawa
Grupa X: Zaplecze finansowe i materialne misji, moderator ks. dr Krzysztof Czermak, Tarnów

Godz. 18.00 – Msza św. w katedrze św. Floriana pod przewodnictwem
abp Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski z Częstochowy pod przewodnictwem
bp Adama Szala, biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej

DZIECIĘCA STACJA KONGRESOWA
WARSZAWA, TORWAR, UL. ŁAZIENKOWSKA 6A

13 VI 2015

Godz. 9.30 – recepcja
Godz. 10.00 – rozpoczęcie
Spotkanie z kard. Fernando Filonim
Godz. 10.30 – Msza św. pod przewodnictwem bpa Rafała Markowskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej
Godz. 11.30 – spotkania z misjonarzami, warsztaty w krużgankach Torwaru ? część I
(czas na posiłek i zabawy)
Godz. 12.00 – musical „Jonasz”
Godz. 13.00 – spotkania z misjonarzami w krużgankach Torwaru – część II
Godz. 13.30 – misyjny różaniec
ok. godz. 14.30 – zakończenie

MŁODZIEŻOWA STACJA KONGRESOWA
BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO, 
WARSZAWA, UL. KAWĘCZYŃSKA

13 VI 2015

Godz. 10.00-10.15 -Bazylika na Kawęczyńskiej – zawiązanie wspólnoty
Godz. 10.15-11.15 – Program ewangelizacyjny – Koncert Darka Malejonka
Godz. 11.15-11.30 – Konferencja: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ks. Adam Parszywka SDB
Godz. 11.30-12.15 – Świadectwa Misjonarzy (fideidonum, misjonarz, misjonarka)
Godz. 12.15-13.15 – Występ zespołów Misyjnych (1 lub 2 zespoły z Afryki lub Ameryki Południowej) ? Spotkanie z kard. Fernando Filonim
Godz. 13.15-14.15 – Obiad
Godz. 14.15?15.45 – Młodzi dla Misji (prowadzi ks. Maciej Makuła SDB
+ wolontariuszka)
Godz. 15.45-16.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
Godz. 16.00 – Przejazd na Plac Grzybowski
Godz. 18.00 – Msza Święta na placu Grzybowskim (kościół Wszystkich Świętych)
Godz. 19.30 – Procesja z Krzyżem i Ikoną – Znakami ŚDM do Bazyliki Świętego Krzyża
Godz. 20.00 – Po dojściu do Bazyliki  Świętego Krzyża  – „Wieczór Chwały”
Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski

STACJA KONGRESOWA DOROSŁYCH
PLAC GRZYBOWSKI,  KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH,
WARSZAWA

13 VI 2015

Godz. 8.30-10.00 – rejestracja uczestników
Godz. 10.00-10.30 – zawiązanie wspólnoty
Godz. 10.30-11.00 – Konferencja: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody?. Aktualność misji „ad gentes” w III tysiącleciu, O. Jan Jacek Stefanów SVD
Godz. 11.00-11.30 – świadectwa misjonarzy (3 x 10 min)
Godz. 11.30-12.00 – przerwa
Godz. 12.00-12.30 – „Misyjne mosty” – świadectwa misjonarzy przez internet (3 x 10 min)
Godz. 12.30-13.00 – Konferencja: Misje odnawiają Kościół. Odnówmy zapał misyjny, ks. dr Grzegorz Wita, Katowice
Godz. 13.00-13.30 – 3 krótkie filmy misyjne
Godz. 13.30-15.00 – przerwa obiadowa
Godz. 15.00-15.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w różnych językach
Godz. 15.15-15.30 – Śpiewy misyjne
Godz. 15.30-16.30 – Wkład polskich misjonarzy w miejscowy Kościół i kultury oczami podróżnika, Szymon Hołownia
Godz. 16.30-17.00 – przerwa
Godz. 17.00-17.30 – Nabożeństwo misyjne z Litanią do Serca Jezusowego

Godz. 18.00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kard. Fernando Filoniego; homilię wygłosi kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

Po Mszy Św. procesja z Krzyżem i Ikoną – Znakami ŚDM do Bazyliki Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu 3. Następnie adoracja i Apel Jasnogórski.

NIEDZIELA KONGRESOWA W ARCHIDIECEZJACH I DIECEZJACH
14 VI 2015

Godz. 7.00 – Msza św. telewizyjna z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie-Łagiewnikach pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja Jeża, biskupa tarnowskiego
Godz. 9.00 – Msza św. radiowa z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie pod przewodnictwem ks. bp. Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, biskupa ełckiego
Godz. 13.00 – Msza św. transmitowana przez „Telewizję Polonia”
z Poznańskiej Fary – Bazyliki Kolegiackiej pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
i metropolitę poznańskiego

We wszystkich archidiecezjach i diecezjach w Polsce Msza św. kongresowa pod przewodnictwem pasterzy archidiecezji i diecezji. W parafiach Msze św. kongresowe i festyny misyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *