Intencja papieska na styczeń 2019

Módlmy się za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Zgodę Maryi wyrażoną podczas Zwiastowania znamy na pamięć. Jej słowa zapisał w Ewangelii św. Łukasz i przypomina je sobie każdy, kto odmawia południową modlitwę Anioł Pański. Zgoda młodej dziewczyny na niepojęte działanie Boga w jej życiu okazała się zwrotnicą losów świata: odtąd dzieje ludzkości zmierzają w nowym kierunku, Bogu wiadomym, którego nawet sama Maryja jeszcze wtedy nie pojmowała.

W pierwszym miesiącu Nowego Roku te słowa Matki Bożej Kościół wskazuje ludziom młodym. Są one mottem Światowych Dni Młodzieży w Panamie, które z udziałem papieża Franciszka odbędą się tam w dniach 23-27 stycznia. Ojciec Święty, oprócz ceremonii przewidzianych protokołem, odbędzie tam osiem spotkań z młodymi. Już zapowiedziano, że jednym z nich będzie nabożeństwo pokutne w ośrodku poprawczym dla nieletnich, którzy odbywają tam karę ograniczenia wolności. Skąd ta nowość w programie Dni Młodzieży? Ponieważ największą plagą Ameryki Łacińskiej jest przestępczość. Bogactwa nielicznych kontrastują tam z wielkimi obszarami nędzy. Region ten zamieszkuje 8% populacji globu, jednak mimo że większość z nich to katolicy, popełnianych jest tam aż 33% zabójstw w skali świata. Większość sprawców stanowią młodzi mężczyźni, przed 30. rokiem życia. W poszukiwaniu pracy i bezpieczeństwa ludzie uciekają do miast. Tam jednak najbardziej rosną slumsy i nędza. Tam szerzy się przestępczość.

Tuż przed spotkaniem w Panamie papież Franciszek zachęca nas do modlitwy za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Mamy prosić, aby naśladując Matkę Bożą, odpowiadali na powołanie Pana. Tak jak dzięki zgodzie Maryi Zbawiciel wszedł w losy świata i je odmienił, tak
i zgoda młodych ludzi na działanie Boże we własnym życiu może ukazać radość płynącą
z Ewangelii. Może przywrócić młodym nadzieję na zmianę tego, co wydaje się nie do pokonania. Bo Bóg nadal chce działać w dziejach. Nadal też chce działać przez ludzi, którzy się na to godzą.

tekst: ks. Józef Polak SJ

źródło: http://www.ampolska.co/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *