Intencja papieska na luty 2019

Módlmy się o wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

 

Nikt nie może być obojętny wobec współczesnych form niewolnictwa.

Stajemy przed Tobą, Jezu, z tym wezwaniem, które kierujesz do nas przez swojego sługę papieża Franciszka. Panie, Ty wiesz, że Twoje dzieci cierpią także dzisiaj z powodu handlu ludźmi w różnych jego formach. Są wykorzystywane do pracy w nieludzkich warunkach, wpędzane w spiralę długów, wykorzystywane do prostytucji, zmuszane do żebrania, do popełniania przestępstw, po zbawiane są także organów. Za każdą z tych form bezprawia kryje się upokorzenie, udręczenie, przemoc i wyzysk. Te zbrodnie często dzieją się za zasłoną milczenia, przy naszym biernym przyzwoleniu.

Według danych szacunkowych ponad 40 milionów osób – mężczyzn, ale przede wszystkim kobiet i dzieci – to współcześni niewolnicy.

Panie Jezu, otaczamy ich dzisiaj naszą modlitwą. Ich cierpienie nie może być nam obojętne. Ty bowiem stworzyłeś i powołałeś każdego z nas do wolności i szczęścia. Dlatego chcemy przejąć się zadaniami, które w obliczu nasilającego się handlu ludźmi nakreśla nam w imię Ewangelii, braterskiej odpowiedzialności i solidarności, papież Franciszek.

Pierwszym zadaniem jest dogłębne poznanie tego problemu, który jest zbrodnią – raną na ciele Chrystusa i raną na ciele ludzkości. Tak wielu ludzi w naszym społeczeństwie nie chce uznać tego faktu, gdyż albo sami są zaangażowani w zniewalanie innych, albo korzystają z usług zniewolonych osób lub – co najczęściej się dzieje – wolą nie wiedzieć i nie zajmować się dramatem innych.

Drugim zadaniem jest pomoc tym, którzy są narażeni na handel ludźmi poprzez obronę ich praw, zatrzymywanie skorumpowania i przestępstw, stanowienie odpowiedniego prawodawstwa i zaangażowanie się na rzecz tego, który ma mniejsze możliwości dostępu do edukacji, do pracy, jest marginalizowany, bez perspektyw, bezbronny lub znajduje się w innej trudnej sytuacji życiowej.

Jako chrześcijanie jesteśmy też wezwani, aby osoby,które stały się ofiarami współczesnego niewolnictwa, spotkały się z naszym przejęciem ich losem i z konkretną reakcją na cierpienie
i nieszczęście. Pragniemy, by znaleźli miejsce w naszych modlitwach, w naszym współczuciu
i trosce, która poprowadzi do działania. Wspomóż nas, Panie, byśmy naszą niemoc zamieniali
w moc modlitwy, naszą bezsilność wobec tak ogromnego zła w siłę i wyobraźnię miłosierdzia,
a nasz lęk niechaj będzie przemieniony w odwagę szukania i podejmowania sposobów pomocy.

 

Modlitwa: Jezu Chryste, wierzymy i wyznajemy, że Ty jesteś Panem życia i świata, historii wszystkich ludów i każdego pojedynczego człowieka. Niech Twoja miłość okaże zmiłowanie naszemu światu dręczonemu przez przemoc, nienawiść, żądze, które używają drugiego dla swoich korzyści, czyniąc go niewolnikiem. Przyzywamy pomocy Twojego Ducha, Twojego Światła.

 

Źródło: Nabożeństwa Misyjne 2019, Wyd. Papieskich Dzieł Misyjnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *