Benedykt XVI na zakończenie Synodu: Powstań, Kościele Afryki!

„Powstań, Kościele Afryki, rodzino Boża, bo woła cię Ojciec niebieski, którego twoi przodkowie wzywali jako Stwórcę, zanim poznali Jego miłosierną bliskość objawioną w Jednorodzonym Synu, Jezusie Chrystusie – mówił Papież. – Podejmij drogę nowej ewangelizacji z odwagą, jaką daje Duch Święty. Pilne działania ewangelizacyjne, o których tak wiele mówiło się w tych dniach, zawierają w sobie usilne wezwanie do pojednania. Jest to niezbywalny warunek ustanowienia w Afryce sprawiedliwych relacji między ludźmi oraz zbudowania uczciwego i trwałego pokoju w poszanowaniu każdej jednostki i każdego ludu; pokoju otwartego na wszystkich ludzi dobrej woli ponad ich przynależnością religijną, etniczną, językową, kulturową czy społeczną. W tej zobowiązującej misji ty, Kościele pielgrzymujący w Afryce trzeciego tysiąclecia, nie jesteś sam. Modlitwą i skuteczną solidarnością towarzyszy ci cały Kościół katolicki, a z nieba wspierają cię święci afrykańscy, którzy swoim życiem, czasem aż po męczeństwo, dali świadectwo pełnego oddania Chrystusowi.

Odwagi! Powstań, kontynencie afrykański, ziemio, która przyjęłaś Zbawiciela świata, gdy musiał uchodzić wraz z Józefem i Maryją do Egiptu dla ratowania życia przed prześladowaniem króla Heroda. Przyjmij z odnowionym entuzjazmem orędzie Ewangelii, aby oblicze Chrystusa mogło oświecić swym blaskiem wielość twych kultur i języków. Ofiarując chleb Słowa i Eucharystii Kościół angażuje się także wszelkimi dostępnymi środkami, by żadnemu Afrykańczykowi nie zabrakło chleba powszedniego. Dlatego też, wraz z dziełem pierwszej pośpiesznej ewangelizacji, chrześcijanie aktywnie włączają się w rozwój ludzki” – powiedział Benedykt XVI.

 

Źródło: Radio watykańskie

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *