26 stycznia – Dzień Islamu w Kościele katolickim

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 roku. Organizację ogólnopolskich obchodów powierzono Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów (w której narodziła się idea Dnia Islamu) oraz Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP. Od 2007 r. przewodniczącym Komitetu jest ełcki biskup pomocniczy Romuald Kamiński.

Idea dialogu chrześcijan i muzułmanów w Polsce, obecna wyraźniej pod koniec XX w., nawiązuje do ponad trzechsetletniej tradycji obecności muzułmanów i tolerancyjnej postawy ludności chrześcijańskiej wobec nich. Pod koniec ubiegłego stulecia odbywało się wiele spotkań międzyreligijnych z udziałem wyznawców islamu.

Oprócz obchodów centralnych, które maja miejsce w Warszawie, uroczystości z okazji Dnia Islamu odbywają się także w kilku innych miastach, m.in. Lublinie i Krakowie.

Tematykę obchodów wyznacza coroczne przesłanie kierowane do muzułmanów przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego z okazji zakończenia miesiąca postu, ramadanu.

„Dla wierzących autentyczna sprawiedliwość, przeżywana w przyjaźni z Bogiem, pogłębia relacje ze sobą, z innymi i z całym stworzeniem” – głosi orędzie wydane na zakończenie ubiegłorocznego ramadanu. Zachęca też chrześcijan i muzułmanów by troszczyli się o prawdę i wolność „stając się w ten sposób autentycznymi heroldami sprawiedliwości i pokoju, budowniczymi kultury respektującej prawa i godność każdego obywatela”.

W Polsce funkcjonują dwa religijne związki muzułmańskie wpisane do rejestru Kościołów i Związków Religijnych. Muzułmański Związek Religijny w RP, uznany oficjalnie w 1925 r., liczy obecnie ok. 6 tys. członków, zrzesza przede wszystkim Tatarów Muzułmanów Polskich. Największe ich skupiska mieszkają w województwie podlaskim (w Białymstoku, Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej). Zabytkowe meczety znajdują się w Bohonikach i Kruszynianach, gdzie mieszkają już tylko pojedyncze rodziny tatarskie.

Drugim związkiem wyznawców islamu jest zarejestrowana w 2004 r. Liga Muzułmańska w RP. Zrzesza ona muzułmanów przybywających do Polski na studia oraz do pracy, a także osoby przyjmujące islam za swoją religię. Według szacunków liczy ok. 25 tysięcy członków.

źródło: deon.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *