Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2015

 

W orędziu na Światowy Dzień Pokoju, obchodzony 1 stycznia 2015 roku, papież Franciszek wskazuje, iż fundamentem budowania rodziny ludzkiej jest braterstwo podkreślające jedność płynąca z takiego samego pochodzenia, takiej samej natury i godności osób stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, z drugiej zaś strony wyrażające różnorodność i różnice istniejące między braćmi.

„Niestety – jak zauważa papież Franciszek – coraz bardziej rozpowszechniona plaga wyzysku człowieka przez człowieka poważnie godzi w życie w jedności i powołanie do nawiązywania relacji międzyludzkich nacechowanych szacunkiem, sprawiedliwością i miłością”. Dlatego też Ojciec Święty podejmuje analizę współczesnych form niewolnictwa stojących na przeszkodzie budowania jedności i wzywa do przełamywania obojętności i wspólnego ich zwalczania.

Orędzie skupia się na następujących tamatach:

 

  • Wsłuchując się w Boży plan wobec ludzkości
  • Różne oblicza niewolnictwa wczoraj i dziś
  • Niektóre istotne przyczyny niewoli
  • Wspólne zaangażowanie na rzecz zwalczania niewolnictwa
  • Trzeba globalizować braterstwo, a nie niewolnictwo czy obojętność


Pełny tekst orędzia:

Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2015

 

foto: www.vatican.va

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.