Wierzę…

Wierzę

Wierzę w Boga, który jest Ojcem wszystkich ludzi
i który im powierzył ziemię.

Wierzę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł nas umocnić,
nas uzdrowić, nas uwolnić od ucisku,
głosić pokój między Bogiem a ludzkością.

Wydał się dla świata. Jest pośród nas. Żywy Bóg.

Wierzę w Ducha Bożego, który działa we wszystkich ludziach dobrej woli.
Wierzę w Kościół, który jest znakiem dla wszystkich narodów,
Uzbrojony w siłę Ducha, wysłany by służyć ludziom.

Wierzę, w Boga, który na końcu zniszczy potęgę grzechu w nas i w każdym człowieku.
Wierzę, ze człowiek żyć będzie życiem Boga na zawsze.

Nie wierzę w prawo silniejszego, w porozumienia zbrojne, w moc mocarzy.
Chcę wierzyć w prawa człowieka, w otwarte dłonie, w moc bezbronnego oporu.

Nie wierzę w rasę, bogactwo, przywileje, panujący porządek.
Chcę wierzyć, że wszyscy ludzie są ludźmi
i że panujący porządek oparty na sile i niesprawiedliwości nie jest ładem.

Nie wierzę, że nie powinienem zajmować sie tym co dzieje się daleko stąd.
Chcę wierzyć, że prawo jest jedno tutaj i tam,
że nie jestem wolny, tak długo, jak długo jeden człowiek pozostaje niewolnikiem.

Nie wierzę że wojna i głód są nieuniknione, a pokój nieosiągalny.
Chcę wierzyć w wytrwałe działanie, w miłość bezbronnych rąk i pokój na ziemi.

Nie wierzę, że wszystkie wysiłki są daremne,
Nie wierzę, że marzenia ludzi pozostaną tylko marzeniami
i ze śmierć jest końcem wszystkiego.

Ale ośmielam się wierzyć, zawsze mimo wszystko w nowego człowieka.
Ośmielam się wierzyć w marzenia Boga samego:
Nowe niebo, Nową ziemię, gdzie zamieszka sprawiedliwość.

Dom Haldetr Camara

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.