Papież Franciszek o podstawach misyjności Kościoła

„Kościół od chwili swych narodzin jest katolicki, czyli „symfoniczny”, i nie może być inny jak katolicki, nastawiony na ewangelizację i spotkanie ze wszystkimi. Słowo Boże można dziś czytać we wszystkich językach. Wszyscy mają Ewangelię we własnym języku, by móc ją czytać. I wrócę do tego samego: dobrze jest mieć ze sobą książeczkę Ewangelii, nosić ją w kieszeni czy torebce i w ciągu dnia przeczytać z niej jakiś fragment. To dobrze nam zrobi. Ewangelia jest rozpowszechniona we wszystkich językach, bo Kościół i głoszenie Jezusa Chrystusa Odkupiciela mamy na całym świecie. I dlatego mówi się, że Kościół jest katolicki, bo jest powszechny.

Oznacza to misyjny charakter wspólnoty wiernych. Tak było od zarania Kościoła, gdy uczniowie po zesłaniu Ducha Świętego nie pozostają zamknięci w Wieczerniku, lecz wychodzą na świat dzielić się z innymi Dobrą Nowiną o zmartwychwstaniu Chrystusa. Tak narodziła się również ciągłość samego Kościoła i jego misji, którą zawiera się w słowie „apostolski”.

Wyobraźmy sobie, że grupa chrześcijan czyni tak: „My jesteśmy wybrani, tylko my”, a potem wymiera. Umiera najpierw duchowo, potem cieleśnie, bo nie ma życia i nie jest zdolna go przekazywać, wzbudzać nowych ludzi, narodów, bo nie jest apostolska. A to właśnie Duch prowadzi na spotkanie braci, także tych najbardziej odległych w każdym znaczeniu tego słowa, aby mogli dzielić z nami miłość, pokój, radość, które Zmartwychwstały Pan pozostawił w darze.

Opowiadał mi jeden z brazylijskich kardynałów, który pracuje też w Amazonii, że gdy tam jedzie z wizytacją do jakiejś miejscowości, idzie zawsze na cmentarz, by odwiedzić groby misjonarzy: księży, sióstr i braci zakonnych, apostołów, którzy tam poszli głosić Ewangelię. I jego zdaniem ci wszyscy mogliby już teraz być kanonizowani, bo porzucili wszystko, by głosić Jezusa Chrystusa. Dzięki składajmy Panu, że nasz Kościół ma tak wielu misjonarzy i misjonarek i że tak wielu wciąż potrzebuje! Dziękujmy za to Panu. Być może wśród tylu młodych, chłopców i dziewcząt tutaj obecnych, ktoś zechce zostać misjonarzem – śmiało! To piękne nieść Ewangelię Jezusa. Odwagi!”

Papież Franciszek

źródło: Radio watykańskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.