Kobieto dziękujemy Ci, że jesteś kobietą!

Z okazji dnia 8 marca zachęcamy nie tylko kobiety do lektury listu papieża Jana Pawła II skierowanego do kobiet, w którym przypomina o ich godności i potrzebie szacunku. Wszystkim kobietom życzymy radosnego przeżywania swojej kobiecości i urzeczywistniania ich geniuszu w życiu codziennym dla większego dobra bliźnich.  List Jana Pawła II do kobiet

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.