„Afryka dziś, Afryka dawniej… Podróż przez Czarny Kontynent”.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

W wieczorny piątek  4-go listopada, siotra Małgorzata Popławska wraz z ojcem Mariuszem Bartuzi (ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki) wzięli udział w nocnym czytaniu, które po raz szósty było organizowane w Zespole Szkół w Krasieninie.
W tym roku temat spotkania brzmiał: „Afryka dziś, Afryka dawniej… Podróż przez Czarny Kontynent”.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Pięknie się złożyło że rok 2016-ty jest poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi i to właśnie „W pustyni i w puszczy” było tego wieczoru czytane. Dzieci i młodzież ze szkolnego kółka teatralnego „Amapki” przygotowały przepiękne scenki do dwóch wierszy Juliana Tuwima, które były prezentowane pomiędzy czytanymi rozdziałami lektury.

Na sam koniec był czas na wspólny taniec i śpiew,a dzieci kontynuoawały gry i zabawę prawie do samego rana.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Dziękujemy w sposób  szczególny Pani dyrektor Annie Czernickiej-Szpakowskiej i Pani Urszuli Adamczyk za zaproszenie i za to że mogliśmy się    podzielić naszymi doświadczeniami z pracy misyjnej w Afryce. Równocześnie gratulujemy całej kadrze pedagogicznej za tak wspaniałą innicjatywę, za wysiłek i miłość, którą wkładają w nauczanie i wychowanie dzieci. Bóg zapłać!

Enregistrer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.