Kościoły przed światową konferencją nt. AIDS

KAI / drr
Pod patronatem ONZ-owskiej organizacji UNAIDS odbędzie się w dniach 18-23 lipca w Wiedniu 18. międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce AIDS. Zainteresowanie konferencją jest ogromne: weźmie w niej udział 30 tys. uczestników, a wydarzenie obsługiwać będzie 3 tys. dziennikarzy z całego świata.
 
Będzie to szerokie forum wymiany informacji m.in. przedstawicieli nauki, przemysłu farmaceutycznego, osób zaangażowanych w pomoc na rzecz rozwoju, pracowników socjalnymi i polityków nt. aktualnej sytuacji w szeroko pojętej tematyce AIDS. Poprzedni kongres odbył się w 2008 r. w Mieście Meksyk.
 
Według informacji UNAIDS, ONZ-owskiego programu zwalczania AIDS, wirusem HIV zarażonych jest ponad 33,4 mln ludzi na świecie.
 
Mimo iż Kościoły, świadczące jedną czwartą pomocy w dziedzinie AIDS, nie biorą bezpośredniego udziału w wiedeńskiej konferencji, to jednak są nią bardzo zainteresowane. Dlatego w przededniu kongresu, 17 lipca, organizują międzynarodową konferencję wspólnot religijnych pod hasłem: „Prawa tu i teraz. Co z tym wspólnego ma wiara?”, z udziałem ekspertów i zaangażowanych działaczy z wielu krajów i religii. Organizatorem tej konferencji jest Ecumenical Advocacy Alliance, który ma swoją siedzibę w centrum ekumenicznym w Genewie.
 
Główny temat 18. międzynarodowej konferencji AIDS w Wiedniu brzmi: „Powszechny dostęp” i nawiązuje do obietnicy krajów G-8, złożonej na szczycie w 2005 r., że najbogatsze kraje świata do 2010 r. udostępnią dostęp do terapii wszystkim ludziom, którzy będą potrzebowali. Do chwili obecnej na taką pomoc może liczyć tylko 1/3 nosicieli. Dlatego uczestnicy konferencji wspólnot religijnych zastanowią się, w jaki sposób różne religie mogą się angażować w pomoc nosicielom wirusa HIV tak, aby wszyscy mieli równe prawa w dostępie do prewencji, leczenia oraz wsparcia.
 
Wśród referentów konferencji międzyreligijnej są m.in. ks. Olav Fykse Tveit, sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, Nyaradazayi Gumbonzvanda, sekretarz generalna Young Women Christian Association (YWCA), Hanny El Banna, dyrektor „Humanitarian Forum”, największej na świecie muzułmańskiej organizacji pomocy oraz Prudence Mabele, szefowa WIDE (Women in Development Europe), międzynarodowej sieci kobiet –nosicielek HIV. Swój udział zapowiedział też Michel Sidibe, dyrektor UNAIDS.
 
W walce z AIDS na świecie ważną rolę odgrywają wspólnoty religijne. Wiele Kościołów bardzo angażuje się w tę sprawę duszpastersko, ale też poprzez pracę charytatywną oraz nakłanianie, by nosiciele HIV mieli dostęp do opieki medycznej. Podkreśliła to w rozmowie z austriacką agencją katolicką „Kathpress” szefowa WIDE, Prudence Mabele. Jej zdaniem, ponieważ Kościoły mają wielki wpływ na zachowania ludzi, ich aktywny udział w programach prewencyjnych jest nieoceniony.
 
Przedstawicielka WIDE zwróciła też uwagę na trudną sytuację kobiet, które stanowią grupę najbardziej narażoną na zarażenie HIV. Kobiety stanowią obecnie ok. 50 proc. nosicieli na świecie, a na południu Afryki nawet 60 proc.
 
Według ONZ-owskiego Funduszu Ludnościowego UNFPA powodem tak gwałtownego wzrostu zachorowań kobiet na AIDS jest brak możliwości wyboru partnera przez kobiety oraz przemoc na tle seksualnym w regionach ogarniętych konfliktami. Gwałt wobec kobiet jest stosowany jako swoista broń w wielu konfliktach wojennych, co przyczynia się do szybkiego rozprzestrzeniania się AIDS. Z opracowania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że kobiety szybciej zapadają na AIDS z powodów społecznych, biologicznych i ekonomicznych.

 
AIDS oznacza zespół nabytych niedoborów immunologicznych. Jest to schorzenie układu immunologicznego spowodowane zakażeniem retrowirusem HIV (ang. Human Immunodeficiency Virus). Do zakażenia HIV dochodzi w wyniku kontaktu człowieka z każdym płynem ustrojowym – takim np. jak krew, nasienie czy wydzielina pochwowa – w którym znajdują się zainfekowane wirusem komórki lub jest obecne zakażone wirusami osocze.
 
Szczególnie niebezpieczny jest kontakt z krwią, bowiem w niej jest największe stężenie czynnika zakaźnego. Podstawą terapii przeciw AIDS jest leczenie antywirusowe, skierowane przeciwko HIV. Na razie całkowite zniszczenie wirusa i pełne wyleczenie AIDS nie jest możliwe, a najważniejsza jest profilaktyka.

źródło: deon.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *