Orędzie na Dzień Powołań: głos Pana zagłuszany przez innych

Troska o powołania to znak żywotności Kościoła lokalnego. Zwraca na to uwagę Papież w ogłoszonym 10 lutego orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jest on obchodzony w Czwartą Niedzielę Wielkanocną – w tym roku 15 maja. Benedykt XVI podkreśla, że „obecnie, gdy głos Pana zdaje się być zagłuszany przez inne głosy, każda wspólnota chrześcijańska i każdy wierzący powinni podjąć świadomie zadanie wspierania powołań”.

Biskupom Ojciec Święty zaleca właściwy dobór animatorów diecezjalnych ośrodków powołań, które są cennym narzędziem promowania duszpasterstwa powołań i modlitwy o nie. Kościół ma się troszczyć o właściwe rozmieszczenie kapłanów w świecie. Wsparcie dla diecezji, w których jest mało powołań, staje się błogosławieństwem dla udzielających go wspólnot i jest świadectwem posługi kapłańskiej uwzględniającej potrzeby całego Kościoła. Księży Papież zachęca, by dawali „świadectwa jedności z biskupem i współbraćmi w kapłaństwie”, tworząc „właściwe środowisko dla rodzących się powołań kapłańskich” Rodziny winny pomagać swym dzieciom „w wielkodusznym przyjęciu powołania do kapłaństwa czy życia konsekrowanego”. Katecheci oraz animatorzy stowarzyszeń i ruchów kościelnych mają się starać „tak wpłynąć na powierzonych sobie młodych ludzi, by mogli oni podjąć Boże powołanie i chętnie pójść za nim”. Benedykt XVI przypomina, że „każdy przejaw życia wspólnoty kościelnej – katecheza, spotkania formacyjne, modlitwa liturgiczna, pielgrzymki do sanktuariów” to okazja, by uczyć poczucia przynależności do Kościoła i odpowiadania na powołanie.

ak/ rv
źródło: radio watykańskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *