Niedziela Ad Gentes

List ks. bp. Wiktora Skworca z okazji tegorocznej Niedzieli „Ad Gentes”.
„Mieć jednego ducha i jedno serce” II niedziela Wielkiego Postu – Niedziela „Ad Gentes” 20 marca 2011 r.
Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

Bracia i Siostry, Przyjaciele Misji!

W ubiegłym roku obchodziliśmy 20. rocznicę wydania przez Ojca świętego Jana Pawła II encykliki Redemptoris Missio. Przypomniała ona wszystkim wierzącym o aktualności wezwania do współpracy misyjnej, której wyrazem jest wspomaganie misjonarzy.

Obecnie, w pracę ewangelizacyjną w krajach misyjnych jest zaangażowanych ponad 2100. polskich misjonarzy, służących młodym wspólnotom kościelnym w 94 krajach. To również dzięki nim Kościół staje się widzialnym znakiem i narzędziem zbawienia dla wszystkich narodów. Głoszenie Ewangelii, posługa sakramentalna i katechetyczna, troska o ludzi chorych i biednych, troska o edukację dzieci i młodzieży, to tylko niektóre przykłady codziennej posługi polskich misjonarzy i misjonarek. Bardzo często żyją oni z dala od cywilizacji, w buszu, wysoko w górach lub na pustyni. W większości wypadków są jedynymi osobami towarzyszącymi ludności tubylczej, niekiedy w strefach zagrożonych działaniami wojennymi lub terrorystycznymi. Są wierni do końca. Szerzącw świecie „ewangeliczne wartości” niosą wszelaką pomoc każdemu potrzebującemu bez względu na jego przynależność rasową, kulturową czy religijną.

Jak każdego roku, u progu kolejnego Wielkiego Postu, Kościół w Polsce pragnie wspomóc swoich misjonarzy przez modlitwę, post i organizację zbiórki pieniężnej do puszek w kościołach i kaplicach. Pieniądze te, za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom „Ad Gentes”, zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych. Tegoroczna II Niedziela Wielkiego Postu, nazywana od kilku lat „Niedzielą Ad Gentes” przebiega pod hasłem: „Mieć jednego ducha i jedno serce”, które nawiązuje do tematu tegorocznej pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce „W komunii z Bogiem”.
Pragniemy także przypomnieć, że istnieje możliwość całorocznej pomocy misjonarzom poprzez wysyłanie SMS-a o treści MISJE na numer 72032, z którego dochód jest całkowicie przeznaczony na realizację polskich projektów misyjnych.

Wdzięczni za każdą ofiarę złożoną na pomoc dla polskich misjonarzy nie ustajemy w modlitwie w intencji wszystkich Dobrodziejów dzieła misyjnego.

Z wyrazami głębokiego szacunku!

ks. Zenon Zając, ks. bp Wiktor Skworc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *