V Kongres Misyjny Dzieci Archidiecezji Lubelskiej

„Duch Święty posyła nas” – pod takim hasłem odbył się w sobotę 8 czerwca
w Pliszczynie V Kongres Misyjny Dzieci Archidiecezji Lubelskiej. W spotkaniu wzięło udział  450 dzieci wraz z animatorami, rodzicami i duszpasterzami.

Podczas homilii arcybiskup metropolita lubelski Stanisław Budzik przypomniał nam
o trzech ważnych misjonarzach: św. Pawle, św. Jadwidze Królowej i św. Janie Pawle II. Którzy w każdej sytuacji głosili Ewangelię
i czynili dobro.

Dzieci przybyłe na kongres z różnych szkół, parafii i ognisk misyjnych przyjechały
z samodzielnie wykonanymi latawcami, które miały symbolizować  Ducha Świętego, Dawcę darów, jego lekkość. Latawce można było podziwiać na kongresowej wystawie, a najciekawsze zostały nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych.

W czasie kongresu można było porozmawiać z misjonarkami i misjonarzami z różnych zgromadzeń zakonnych i nie tylko, między innymi z trzema siostrami z naszego zgromadzenia, które także uczestniczyły w tym misyjnym wydarzeniu.

Dla wszystkich zgromadzonych w Pliszczynie był to radosny czas spotkań, wymiany doświadczeń, i umocnienia zapału misyjnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *