SIERPIEŃ 2017

SIERPIEŃ 2017

Intencja ogólna: Módlmy się za współczesnych artystów, aby ich dzieła, owoc ich talentu, pomagały nam wszystkim odkrywać piękno stworzenia.

Posługa artystów

OTOCZENI PIĘKNEM – NIEWIDZĄCY…

„Piękno zbawi świat” – to zadziwiające zdanie Fiodora Dostojewskiego nie przestaje prowokować do refleksji. Czy rzeczywiście piękno jest konieczne do życia, co więcej – do zbawienia? Czy wobec potrzeb dzisiejszego świata pogrążonego w wojnach, dotykanego licznymi klęskami, nędzą i głodem, piękno nie wydaje się być wartością drugorzędną, wręcz zbyteczną? Cóż nam po zachwycie nad zachodem słońca, świeżością zieleni czy potęgą gór, jeśli nie mamy za co opłacić czynszu, kupić koniecznych lekarstw? Zresztą, te wszystkie troski, zabieganie, konsumistyczna mentalność sprawiają, że nawet już ich nie zauważamy. Nie dostrzegamy ani piękna natury, ani tym bardziej piękna ukrytego w człowieku, koronie stworzenia, które widać w jego oczach, tych niewinnych, dziecięcych, jak i tych zmęczonych życiem czy własnym grzechem…

BÓG ŹRÓDŁEM I CELEM

Autor Księgi Mądrości mówi nam jednak, że to właśnie piękno stworzenia naprawdę otwiera nam oczy (por. Mdr 13,5), ono może nas prowadzić do spotkania i kontemplowania już tu
i teraz Tego, który jest jego źródłem i źródłem wszelkiego dobra, prawdy, życia, naszym Ojcem, naszym Zbawieniem. Trzeba je tylko chcieć zauważać. Żyją pośród nas osoby, które przez swoją wrażliwość i szczególny dar mogą nam w tym pomagać. To na przykład artyści, którzy właśnie to co głębokie, co wymyka się słowu, potrafią uchwycić i wyrazić za pomocą koloru, formy, dźwięku, tak że obraz, rzeźba, muzyka czy inne dzieło sztuki, dotykając naszego wnętrza, może się stać okazją spotkania z samym sobą, z prawdą, a może i drogą do Boga.

tekst: S. ANNA MARIA KUREK PDDM
źródło: Papieskie Dzieła misyjne w Polsce

Enregistrer

Enregistrer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *