26 listopada – kardynał Lavigerie narodził się dla nieba

sqdd26 listopada nasze Zgromadzenie oraz Zgromadzenie Misjonarzy Afryki obchodzi sto dwudziestą czwartą rocznicę śmierci kardynała Lavigerie – założyciela naszych Zgromadzeń.  urodził się w Bayonne we Francji w roku 1825. Już przed święceniami w 1849 r. interesował się życiem misyjnym.
W 1863 r. został nominowany biskupem Nancy we Francji. Jako najmłodszy biskup Francji, w 1866 r. objął swój urząd w Algierii. Tym samym zrezygnował z propozycji przyjęcia tytułu Prymasa Francji. W kilku słowach przedstawił cel swojego nowego zadania: Karol Martial Lavigerie
”Algieria jest bramą otwartą przez Opatrzność na kontynent dwustu milionów dusz. I to tu przede wszystkim trzeba wypełniać apostolat katolicki.”
Lavigerie, pasterz algierskiej wspólnoty, był człowiekiem bardzo otwartym, nie tylko na potrzeby chrześcijan, ale również bardzo mocno na potrzeby tego kolonizowanego przez jego rodaków kraju. Po objęciu biskupstwa Algieru powołał do istnienia dwa zgromadzenia: Sióstr Misjonarek Afryki w 1869 r. (Sióstr Białych) i Misjonarzy Afryki. Zawsze był wierny wobec Stolicy Apostolskiej. Zmarł w 1892 roku, w wieku 67 lat.
lab
  Kardynał Lavigerie napisał:
Pokochajcie Afrykę
za jej krwawe blizny niewolnictwa,
za jej krzyki boleści,
dochodzące z najdalszej przeszłościPokochajcie Afrykę
niegdyś chrześcijańską,
pokochajcie za jej wielkich ludzi za jej świętych.
Pokochajcie Afrykę
nawet jeśli cierpicie,
pokochajcie ze wszystkimi jej plemionami,
którym pewnego dnia
uda się złączyć w jeden lud.

Pokochajcie Afrykę
z jej pamiątkami, legendami,
z jej tradycyjną tolerancją i wiarą,
z Jej stoickim spokojem,
dzięki któremu trwa niewzruszona.

Patriarchowie ukochali ją aż do kamieni Syjonu,
które dla nich były symbolem nadziei.
Podążając za ich przykładem
w Afryce umiłowałem wszystko:
Jej przeszłość, przyszłość
Jej góry, ziemię i jej niebo.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.