Misyjny Michów

Misyjny Michów

Pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”,
w niedzielę 18 października
obchodzony był Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczął tydzień misyjny.

Nasze siostry Victoria i Gosia były zaproszone do Parafii  pw. Wniebowzięcia w Michowie, ale uczestniczyły również w mszach świętych w kaplicach w Dębinach i Mesznie, gdzie dawały świadectwo powołania dzieląc się z parafianami doświadczeniem misyjnym. Po wszystkich mszach parafianie mieli okazję do nabycia  pamiątek z Afryki.

„Cieszymy się bardzo, że mogłyśmy dzielić się tym, co same otrzymałyśmy.
Niech Duch Święty odnawia nas każdego dnia, abyśmy wszyscy służyli Bogu i ludziom w radości, dając innym nadzieję.

Za ciepłe przyjęcie i otwartość składamy serdeczne Bóg zapłać proboszczowi , księdzu Janowi Brodziakowi, księdzu Grzegorzowi Lipińskiemu i wszystkim parafianom”.

Tydzień Misyjny

Tydzień Misyjny

Tegoroczny Tydzień Misyjny, który rozpocznie się Niedzielą Misyjną w dniu 22 października, będziemy obchodzić pod hasłem „Idźcie i głoście”.

Idźcie i głoście! Co to oznacza w naszym osobistym życiu duchowym? Dzisiaj tak wielu ludzi żyje w ogromnym pędzie, w pośpiechu,z domu do pracy, z pracy po zakupy… Mamy tyle obowiązków w ciągu dnia, że jak już jesteśmy
w swoich domach, to często wieczorem bywamy wyczerpani, bez sił, niekiedy apatyczni duchowo. Każdy
z nas w rozwoju życia duchowego doświadczył lub doświadcza pewnego rodzaju zniechęcenia. Czynników zewnętrznych może być wiele – bo za mało śpimy, za szybko żyjemy, przeżywamy ciągły stres w pracy duszpasterskiej, misyjnej, a może działamy w służbach wspólnoty i przestajemy odczuwać satysfakcję, przestajemy dostrzegać duchoweefekty naszej pracy dla Boga, niewidzialnej pracy dla Bożego Królestwa.
Jeśli tak jest, to zatrzymajmy się przez chwilę i rozpocznijmy od nowa. Niech ten Tydzień Misyjny stanie się dla nas zachętą i umocnieniem w naszym duchowym pielgrzymowaniu. Rozpalmy na nowo w swoich sercach powołanie do służby misyjnej, modląc się i wspierając na różne sposoby dzieła misyjne, naszych kapłanów, misjonarzy i misjonarki oraz osoby świeckie. Zaangażujmy się, aby tegoroczne hasło „Idźcie i głoście” stało się źródłem głoszenia Dobrej Nowiny.

Orędzie Papieża Franciszka na tegorączną Niedzielę Misyjną mogą państwo znaleść tutaj: http://siostrybiale.org/papieskie-oredzie-na-swiatowy-dzien-misyjny/

Źródło: Misyjne Materiały Liturgicznena 2017