Rekolekcje 22-24.03.2019

Rekolekcje 22-24.03.2019

Jakie są twoje najskrytsze pragnienia? Czego Bóg pragnie dla Ciebie i od Ciebie?

Jeśli pragniesz odkryć, jak jesteś kochana, odkryć znaki Bożej miłości w Twoim życiu poprzez medytację Słowa Bożego, zapraszamy Cię serdecznie na rekolekcje prowadzone metodą ignacjańską, w atmosferze milczenia.

Data:  od 22 do 24 marca 2019

Miejsce:         dom Sióstr Misjonarek NMP królowej Afryki w Lublinie: ul. Chodkiewicza 9, (wejście od Powstańców Śląskich 30/32)

Wiek:             od 18 do 30 lat

Koszt:             ofiara dobrowolna

Zapisy i więcej informacji: s. Gosia Popławska 511 789 076 lub 81 533 31 57,

mvapoland@gmail.com


What are your deep desires? What does God want for You and from You?

If you are longing to discover how much you are loved, to discover the signs of God’s love in your life through the meditation of the Word of God, we invite you for the Ignatian recollection  in an atmosphere of silence.

Date: from 22 to 24 March 2019

Place: House of the Missionary Sisters of Our Lady of Africa in Lublin: ul. Chodkiewicza 9, (entrance from Powstańców Śląskich 30/32)

Age: 18 to 30 years

Cost: According to your own possibility. Any offer will be appreciated

Contact, registration and more information: s. Gosia Popławska 511 789 076 or 81 533 31 57, mvapoland@gmail.com