PROJEKT ARTEMIZJA I MORINGA W BURUNDI

PROJEKT ARTEMIZJA I MORINGA W BURUNDI

Dyrektor i uczniowie Szkoły Społecznej w Gitega bardzo entuzjastycznie zaangażowali się w projekt zaproponowany przez s. Maite.Jednym z naszych priorytetów apostolskich w zgromadzeniu Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki jest troska o środowisko naturalne (integralność stworzenia, wspólny dom, Laudato si’).

 Pragniemy być „nosicielami nadziei” i życia (por. J 10, 10): „Ja przyszedłem, po to abyście mieli życie, i mieli je w obfitości”. Dlatego właśnie powstał Projekt „Artemizja i Moringa”.

Od czego się zaczęło? Uczyłam katechezy i opiekowałam się Klubem „Edukacja dla pokoju i sprawiedliwości” w Liceum Chrystusa Króla w Gitega, stolicy Burundi.

Niestety uczniowie często zapadali na malarię, a w 2017 r. jeden z nich zmarł na tę chorobę. Poczułam, że wzbiera we mnie krzyk bólu, a zarazem i siła do działania. Rozmawiałam z dyrektorem, który wyjaśnił mi, że przy 2400 uczniach w internacie szkolnym bardzo trudno o wystarczającą ilość pieniędzy, aby wszystkich dobrze nakarmić. Malaria wykorzystała tę słabość…

Zaczęłam zbierać informacje, zastanawiać się, modlić i rozeznawać. Odkryłam roślinę o nazwie Artemisisa annua (artemizja), która parzona jako herbata ziołowa może zapobiegać malarii oraz drzewo moringa zwane również „drzewem życia”, które jest bardzo bogate w składniki odżywcze: żelazo, wapń, potas, witaminy A i C oraz proteiny pomocne w niedożywieniu.

Uważam, że bardzo ważna jest współpraca i dlatego zaczęłam działać razem z ojcem Bernardem Lessay, Misjonarzem Afryki, z dwoma burundyjskimi agronomami oraz „Maison de l’Artemisia”, organizacją pozarządową z siedzibą we Francji, która jest obecna w kilku krajach afrykańskich (patrz:www.maison-artemisia.org). Przedstawiłam projekt mojej wspólnocie i naszym siostrom w prowincji, a one go zaakceptowały.
Uczniowie byli bardzo szczęśliwi, że mogli zabrać kilka rośliny artemizji do domu i pomóc swoim rodzinom aby zapobiec zachorowaniu na malarię.Przed rozpoczęciem projektu w Liceum Chrystusa Króla i Szkole Społecznej rozmawiałam z dyrektorami, wychowawcami i księgowymi z obu szkół. Na szczęście wszyscy z entuzjazmem przyjęli tę inicjatywę i dali nam kawałek ziemi do obsiania, utworzenia szkółek z artemizją i drzewkami moringa.

W lutym 2019 roku do Burundi przybyła Pani Leila z „Maison de Artemisia” w Paryżu. Przeprowadziliśmy dużą kampanię informacyjną w Szkole Społecznej i Liceum w Gitega. Około 1350 uczniów, dyrektorzy, 67 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu z wykładami, były też dyskusje panelowe i zdjęcia. Wszyscy uczestnicy degustowali herbatę ziołową z artemizji, a następnie udaliśmy się na zewnątrz, aby zasadzić nasze rośliny.

Dzięki dobrym plonom w czerwcu, zebraliśmy dużo artemizji. Uczniowie i nauczyciele zaczęli pić z niej herbatę ziołową dwa razy w tygodniu, aby zapobiec malarii i wzmocnić swój system odpornościowy. Osiągnęliśmy pozytywne rezultaty: ich stan zdrowia poprawił się, a liczba uczniów, którzy zachorowali i tym samym opuścili lekcje, znacznie się zmniejszyła. Zaowocowało to także tym, że uczniowie lepiej radzili sobie z nauką. Dzięki dobremu klimatowi i deszczom w Burundi uzyskaliśmy 3 zbiory artemizji w ciągu roku.

Zgodnie z ideą naszego projektu zarówno uczniowie, jak  i nauczyciele przyczyniają się do zwiększenia świadomości na temat  korzyści płynących ze stosowania artemizji mówiąc o tym swoim rodzinom i zachęcając do uprawy. Dążymy do wyeliminowania malarii poprzez podnoszenie świadomości wśród jak największej liczby osób!

Wyniki za rok 2019 zachęciły nas do kontynuacji. W lutym 2020 r. ponownie zorganizowaliśmy Tydzień Świadomości w obydwu szkołach. Był on skierowany do uczniów, dyrektorów i nauczycieli, jak również wszystkich pracowników Szkoły Społecznej: kierownika, rolników, kucharzy… w sumie 20 osób zostało przeszkolonych i otrzymało sadzonki artemizji do uprawy.

W czerwcu 2020 roku mieliśmy kolejne obfite zbiory w szkole: połowa została przeznaczona dla uczniów; druga połowa została sprzedana, co zapewniło pewien dochód szkole. Podczas pandemii koronawirusa wiele osób starało się wzmocnić swój system odpornościowy za pomocą artemizji. Ostatnio przy współpracy z dyrektorem, który założył Klub Ochrony Środowiska, zasadziliśmy wraz z uczniami 180 drzewek moringa w Szkole Społecznej.

Podnoszenie świadomości wśród personelu naszego Ośrodka Zdrowia "NMP Królowej Afryki"; po prawej nasza siostra Yollande Kandongo.W kwietniu 2020 roku we współpracy z lekarzem z naszego ośrodka zdrowia „NMP Królowej Afryki” zorganizowaliśmy warsztaty dla wszystkich pracowników na temat korzyści płynących ze stosowania artemizji i moringi. Lekarz, pielęgniarki, asystenci laboratoryjni oraz personel sprzątający aktywnie uczestniczyli w  forum, debacie, degustacji artemizji, a następnie każdy z nich otrzymał dwie sadzonki artemizji i jedno drzewko moringa do zasadzenia w domu.

Pielęgniarka i członkowie zespołu do spraw projektu żywieniowego w naszym ośrodku zdrowia, którzy przygotowują kaszki dla niedożywionych dzieci raz w tygodniu, zorganizowali poranne spotkanie dla matek. Każda matka otrzymała dwie artemizje i jedno drzewko moringa. Naszym celem jest, aby rodziny mogły je uprawiać i stosować w codziennym życiu, bez wydawania pieniędzy. Co tydzień niedożywione dzieci jedzą kaszkę zrobioną z płatków zbożowych i moringi w proszku. Kobiety uważnie śledzą przygotowanie kaszki dla dzieci z drzewka moringa która ma wysoką wartość odżywczą.Widzimy, że stan dzieci z tygodnia na tydzień się poprawia: zaczynają przybierać na wadze, uśmiechają się i udaje im się przezwyciężyć niedożywienie. Uratowaliśmy wiele dzieci!

W naszym ogrodzie przed domem posadziliśmy drzewka moringa i artemizję, aby zwiększyć świadomość w naszej okolicy. Ludzie cierpiący na malarię przychodzą do wspólnoty, a siostra Maite uczy ich, jak uprawiać te rośliny. Nasze siostry Burundyjki przyjeżdzające na urlop zabierały nasiona drzewka moringa i artemizji do swoich wspólnot w Mauretanii, Mali, Burkina Faso, Kongo… oto jest pomnażanie dobra!

Projekt jest kontynuowany: W lutym jesteśmy zaproszone do Szkoły Artystycznej w Gitega, którzy przygotowali już grunt pod uprawę…

Dziękujemy Panu za wszystkie błogosławieństwa Stworzenia i śpiewamy „Jak piękne są dzieła Twoje, Panie napełniasz nas radością!”

Maite Oiartzun, Gitega, Burundi