Rekolekcje 6-8 marca 2020

Pragnienia, te duże i te małe. Jak je nazwać? Jak je uporządkować? Jak Bóg mówi poprzez moje pragnienia?

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje „Czego pragniesz?” prowadzone metodą ignacjańską. Rekolekcje te są szczególnym momentem spotkania z Bogiem, który nas ukochał i który zaprasza nas do spojrzenia w głąb naszych serc. Rekolekcje będą się odbywały w atmosferze milczenia.

Data: 6 – 8 marca 2020

Miejsce: Siostry Misjonarki NMP Królowej Afryki

Lublin, ul. Chodkiewicza 9 (wejście od ul. Powstańców Śląskich 30/32)

20 – 813 Lublin

Koszt: dobrowolna ofiara

Zapisy: tel. 579 160 227 lub 81 533 31 57

mvapoland@gmail.com

Rekolekcje rozpoczynamy 6 marca (piątek) o godz. 17.00 a kończymy 8 marca (niedziela) obiadem o godz. 13.00.

Desires, big and small. How to name them? How to organize them? How does God speak through my desires?

We invite you to the retreat carried out using the Ignatian method. The retreat is
a special moment of meeting with God who loves us and who invites us to look deep into our hearts. The retreat will take place in an atmosphere of silence.

Date: March 6 – 8, 2020

Place: Missionary Sisters of Our Lady of Africa

Lublin, ul. Chodkiewicza 9 (entrance from ul. Powstańców Śląskich 30/32)

20 – 813 Lublin

Cost: according to your possibilities

Registration: tel. 579 160 227 or 81 533 31 57

mvapoland@gmail.com

The retreat begins on the 6th March (Friday) at 17.00 PM and we end on the 8th March (Sunday) with lunch at 13.00 PM.

[/tabs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *