Powołanie kobiety

powolanie1Każda dziewczyna, każda kobieta jest stworzona i powołana do tego aby być matką, niezależnie od tego, czy powołanie to będzie realizować w rodzinie czy w życiu zakonnym.

Tylko w ten sposób może doświadczyć spełnienia i prawdziwego szczęścia…

Każda kobieta powołana jest do macierzyństwa i to powołanie towarzyszy jej przez całe życie. Macierzyństwo jest źródłem jej szczególnej godności. W wymiarze duchowym jest ona matką zawsze i dla każdego. Światu potrzeba kobiety dającej życie, wychowawczyni i matki. Takie będzie oblicze świata, jak ukształtują je mądre serca kobiet – matek.
(Siostry Nativitanki)

Dar rodzenia i dar macierzyństwa to jedna z najcenniejszych wartości danych nam przez Boga. Jak zatem postrzegać kobiety, które dobrowolnie wyrzekły się tego cennego daru macierzyństwa? Odpowiedz daje nam sama Matka Boża, w której najpełniej urzeczywistniło się zarówno dziewictwo jak i macierzyństwo. Maryja dlatego, że jest dziewicą może powiedzieć Bogu „Tak”, gdyż jest całkowicie dyspozycyjna wobec Boga i duchem i ciałem. Ona dała Słowu Bożemu najpierw Swój umysł i serce, a dzięki temu zdolna była dać także Swoje ciało. W Niej widzimy duchową płodność dziewictwa. Rezygnując z macierzyństwa na płaszczyźnie naturalnej, stała się Matką na płaszczyźnie nadprzyrodzonej.
(Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny)

 Bóg obdarzył kobietę niezwykłym powołaniem – powołaniem do bycia matką. I nie oznacza to tylko macierzyństwa fizycznego, ale obejmuje o wiele większą przestrzeń, w której szczególne miejsce zajmuje macierzyństwo duchowe – bycie matką dla wielu… Pan stawia nam na drodze życia różnych ludzi: dzieci, rodziny, młodych poszukujących sensu istnienia, wątpiących, chorych, zrozpaczonych. Te spotkania dotyczą wszystkich ludzi. Jednak kobieta może stać się tych spotkanych osób – duchową matką, która obejmując je macierzyńską miłością swego serca – rodzi do nowego życia.

Kobieta nosi w sobie dar pielęgnowania życia, w jej naturę wpisana jest troska o życie bardzo mocno związana z wrażliwością i delikatnością jej serca. Bogactwem i siłą kobiety jest wielka zdolność kochania. Serce kobiety jest otwarte i wyczulone, zatroskane o sprawy innych, gotowe do wielkich poświęceń. Z jej powołaniem do bycia matką wiąże się także szczególna umiejętność tworzenia domu, pielęgnowania rodzinnej atmosfery, wzajemnej życzliwości we wspólnocie czy miejscu pracy, a także gotowość do dzielenia się sobą i zaangażowania w różne prace i posługi.
Bardzo ważne jest jednak to, aby kobieta odkryła w sobie i ucieszyła się darem kobiecości, który otrzymała od Boga; aby poznała, zaakceptowała i pokochała siebie, by móc potem kochać i ofiarować miłość innym.
(Siostry Maryi Niepokalanej – Katowice)

źródło: www.zakony.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.