Pierwsze Siostry

Początki…

Dla Kardynała apostolski udział sióstr był zawsze bardzo istotny. „Pomimo całego zapału misjonarzy (księży), ich wysiłki nigdy nie przyniosą oczekiwanych owoców, jeśli nie pomogą im w tym kobiety apostołujące wśród kobiet”.

W 1867 r. straszliwy głód i towarzyszące mu epidemie zdziesiątkowały ludność Algierii. Setki, a później tysiące sierot przynoszono katolickim księżom i samemu arcybiskupowi, który przyjął je wszystkie i powierzył opiece księży i sióstr.

 

 

144 rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki

8 września 1869 r., czyli 144 lata temu, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, grupa 8 młodych dziewczyn z Bretanii przybyła do Algieru. Ich przyjazd był odpowiedzią na apel arcybiskupa Algieru kardynała Karola Lavigerie, który chciał ufundować nowe zgromadzenie misyjne pracujące w Afryce i dla Afryki. Rozumiał on doskonale, jak ważny jest apostolat pośród kobiet i widział jego przewodnią role dla zmiany społeczeństwa afrykańskiego. w czasie rejsu z Francji do Algierii młode siostry przeżyły straszne chwile, gdyż na morzu panowała wielka burza. Była to jakby zapowiedź tego, co czekało na nie w Afryce. Kiedy w dniu przybycia okryły, że są pierwszymi i jedynymi siostrami, które miały pracować na rzecz nowego zgromadzenia, jedna z nich wykrzyknęła: ”Cóż, jeśli jesteśmy tylko my, będzie zabawnie!” Czekała na nie niezwykle ciężka praca, ubóstwo i niewygody. Z Bretanii pochodziła także pierwsza przełożona generalna s. Marie Salome. Przybyła ona do Algieru w styczniu 1872 r. Przełożoną generalną została w 1882 r. Była dobrą wychowawczynią dla powierzonych jej opiece sierot, wymagającą, lecz miła i kochaną. Następnie z wielką mądrością i oddaniem kierował wspólnotą jako matka generalna.

Jak podczas pierwszej podróży, Siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Najświętszej Maryi Panny Królowej Afryki, często także dziś znajdują się w środku burzy, ale tak samo jak pionierki, kontynuują misję nie poddając się przeciwnościom w myśl słów Matki Marie Salome:

”Miłość do Chrystusa skłania nas do wielkich rzeczy i pragnienia tego, co doskonalsze.”

Zobacz archiwalne zdjęcia z życia Sióstr

Więcej o Algierii znajdziesz tutaj.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *