Zgromadzenie ogólne Papieskich Dzieł Misyjnych

Sekretem ewangelizacji jest gorące pragnienie świętości, kontemplacja oblicza Chrystusa oraz pragnienie niesienia Go innym. To oblicze obecne jest zwłaszcza w maluczkich, ubogich i zepchniętych na margines. Przypomniał o tym Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników dorocznego zgromadzenia ogólnego Papieskich Dzieł Misyjnych (11-16 maja). W odbywającym się w Rzymie spotkaniu biorą udział dyrektorzy krajowi dzieł. Jednym z tematów obrad jest właśnie duchowa formacja misyjna. Ojciec Święty wskazuje w przesłaniu na szczególne miejsce tego rodzaju przygotowania kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego. Z drugiej strony Papieskie Dzieła Misyjne powinny się zatroszczyć w tym względzie o formację stałą samych formatorów. Okazją do nowych inicjatyw na polu formacji i współpracy misyjnej będzie zbliżający się Rok Kapłaństwa.
 
 
Źródło: Radio Watykan
 
 
 
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *