s. Ingrid i Jacqueline

Nairobi

Nasza obecność jako sióstr białych w Tangaza College, w Nairobi daje nam wspaniałą możliwość kontynuowania naszej misji w szczególny sposób – jako studentek – piszą Jacqueline i Ingrid.

Jedną z pierwszych rzeczy, która wywarła wielkie wrażenie na uczelni jest nasza międzynarodowość: każda z nas pochodzi z innego kraju i każdy to widzi.

Przed nami były już inne MSOLA, przygotowując się do lepszej posługi misyjnej i wnoszące swój szczególny wkład w życie tej uczelni i Kościoła powszechnego. Jesteśmy tu z blisko setką zgromadzeń, pochodzących z całego świata.

Co dwa tygodnie przygotujemy i animujemy w Tangaza Eucharystię. Wszystkim bardzo podoba się sposób, w jaki to czynimy. Przygotowując unikamy pośpiechu. Jest to znaczące i wiele ludzi mówi, że pomaga to im modlić się. Jesteśmy szczęśliwe, mogąc to robić i daje nam to szansę dzielenia się z nimi naszą wiarą, naszymi darami.

Większość studentów na Wydziale Teologii stanowią seminarzyści. Jest tu bardzo mało sióstr na studiach teologicznych. Dwie spośród nas robią niektóre kursy, prowadzone na tym wydziale.

Nasze bycie kobietami wnosi tu nowy aspekt – nasi koledzy uświadamiają sobie, że kobiety również mogą robić ten rodzaj studiów i że kobiety, z ich życiowym doświadczeniem, ich zaangażowaniem, jako osób konsekrowanych, może wnieść coś ważnego do Kościoła Powszechnego.

Mimo, że nie uczęszczamy na cały kurs teologii, możemy już zaobserwować pewne zmiany. Wiele ludzi myśli, że teologia jest tylko dla mężczyzn, zwłaszcza dla przyszłych księży, ale teraz widzą, że kobiety mogą pogłębiać i studiować prawdy wiary.

Ingrid wybrana została klasową reprezentantką kobiet. Stała się łączem pomiędzy studentkami a pracownikam i- głosem żeńskiej część studentów. Mówimy jej, co jest ważne dla nas – jako kobiet a ona przedstawia te sprawy na wspólnych zebraniach nauczycieli i studentów. W ten sposób mamy pewność, że nasz głos jest słyszany.

Z początku wielu pytało samych siebie, co też takiego mogłyby w Tangaza robić kobiety. Myśleli, że jest to tylko seminarium. Klub Karate był postrzegany jako zarezerwowany dla mężczyzn. Jacqueline zapisała się do niego i zaszła na wysoki poziom. Przez pewien czas była jedyną kobietą i musiała znieść wiele krytycznych uwag ze strony mężczyzn a nawet pewnych sióstr. Obecnie można zaobserwować, że więcej kobiet ćwiczy karate. Większość z nas również. Wytrwała i zmotywowała większą liczbę kobiet by wstąpiły do klubu. On nigdy nie był zarezerwowany tylko dla mężczyzn.

Pod koniec października, Tangaza College organizował przyjęcie Bożonarodzeniowe. Razem z Misjonarzami Afryki przedstawiliśmy skecz, o którym do tej pory pamięta się w Tangaza. Był to wspaniały przykład współpracy między kobietami a mężczyznami oraz naszej miłości dla naszej rodziny zakonnej.

Panuje tu wiele fałszywych poglądów, uprzedzeń, ustalonych ról, pogląd, że pewne rodzaje studiów i prac są zarezerwowane tylko dla kobiet lub mężczyzn. Nasza obecność jako studentek daje nam okazję do głoszenia Dobrej Nowiny, że pojednanie jest możliwe, głoszenia poglądów, które służą pojednaniu we współpracy i wzajemnym poszanowaniu. My, jako kobiety, mamy własne doświadczenie wiary, wyrażającej się w sposób charakterystyczny dla konsekrowanych kobiet, należących do rodziny MSOLA.

Na koniec chciałybyśmy wspomnieć, że kolejnym spośród znaków niosących nadzieję jest nasze zaangażowanie w pracę z młodzieżą. Daje to możliwość obudzenia w nich naszego misjonarskiego powołania.

Pragniemy zakończyć nasze przesłanie, stwierdzeniem, że Tangaza College daje nam możliwość pełnego przeżywania naszego powołania MSOLA jako studentek i że jesteśmy z tego powodu szczęśliwe.

 
 
 
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *