Kim jest misjonarz?

Misjonarz zanim będzie mógł głosić Ewangelię innym, musi najpierw ją poznać. Bóg, którego głosi innym, jest Bogiem, którego zna osobiście, z którym się spotkał w modlitwie osobistej. Powinien móc powiedzieć jak Apostołowie: „cośmy usłyszeli o Słowie życia, na co patrzyliśmy, oznajmiamy wam” (1J1,1.3).”Misjonarz, który nie oddaje się kontemplacji, nie może głosić Chrystusa w sposób wiarygodny”…więcej>>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *