Grupa misyjna Karibu

Karibuni wote, Karibuni ndugu! – Witajcie wszyscy!

To pozdrowienie zaczerpnięte z języka swahili stało się symbolem Grupy Misyjnej „Karibu” działającej przy Duszpasterstwie Akademickim KUL. Grupa ta powstała w 1995 r. z inicjatywy s. Dolores Lavoie (Misjonarki NMP Królowej Afryki) i o. Davida Sullivana (Misjonarza Afryki). Celem jaki postawili sobie założyciele jest danie studentom możliwości głębszego poznania Kościoła Powszechnego, a także działalności misyjnej Kościoła.

Na cotygodniowych spotkaniach staramy się poznawać kultury innych krajów, zapraszamy też misjonarzy, którzy dzielą się z nami swoimi doświadczeniami pracy na misjach. Dwa razy w roku organizujemy Msze Św. z oprawą misyjną: pieśni w języku swahili, lingala, chichewa, procesja z darami w strojach afrykańskich. Organizujemy także kiermasze, w które mogą włączyć się wszyscy chcący nieść pomoc potrzebującym. Dochód z przeprowadzanych akcji jest przekazywany do konkretnych ośrodków np. na leczenie ludzi dotkniętych trądem, klęskami żywiołowymi, szczepionki dla dzieci, pomoc dla dzieci ulicy. Zdajemy sobie sprawę, że jest to kropla w morzu potrzeb, ale właśnie dzięki podobnym akcjom każdy z nas ma szansę na okazanie solidarności bliźnim będącym w potrzebie.

Mamy nadzieję, że nasze działania i inicjatywy wzbudzą, zwłaszcza wśród młodych, potrzebę zaangażowania się w dzieła misyjne. Gorąco zapraszamy wszystkich, którzy nie chcą „być samotną wyspą istniejącą tylko dla siebie”.

Spotykamy się we wtorki o godz. 19:00 w sali D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *