Projekty edukacyjne

Kraje realizacji projektów: Burundi, Kongo, Kenia, Tanzania, Uganda, Burkina Faso, Ghana, Czad.

Cele projektów:

  • Pomoc uczniom szkoły podstawowej, średniej i studentom z biednych rodzin w rozpoczęciu i zakończeniu edukacji zgodnej z ich potrzebami i zdolnościami.
  • Wsparcie finansowe dla szkół i ośrodków edukacyjnych założonych
    i prowadzonych przez afrykańskie zgromadzenia zakonne.
  • Integracja społeczna i zawodowa dzieci i młodzieży z trudną przeszłością (dzieci ulicy, ofiary przemocy, prostytucja).

Potrzeby finansowe:

  • Opłata za czesne na wszystkich poziomach kształcenia.
  • Środki na dojazd do szkoły, uczelni.
  • Zakup materiałów szkolnych i podręczników.
  • Dożywianie najmłodszych.

Wszystkich, którzy pragną wesprzeć nasz projekt, prosimy o wpłaty na nasze konto:

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek
NMP Królowej Afryki
ul. Chodkiewicza 9, 20-813 Lublin
nr konta: 92 1240 1503 1111 0000 1753 0918,
z dopiskiem „Projekty edukacyjne”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.