8 Maja 2021 – SOBOTA MISYJNA

8 Maja 2021 – SOBOTA MISYJNA

ZAPRASZAMY NA SOBOTĘ MISYJNĄ
8 Maja 2021 r. o godz. 10.00

REJESTRACJA:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsc-6rpzwsHdXpb8Hdv21IvGJlWVE7ZzcA

W PROGRAMIE:

10.00 – 10.45   Wprowadzenie i dzielenie się Ewangelią

10.45 – 11.00   Przerwa

11.00 – 12.00   Świadectwo misyjne – Zimbabwe

12.00 – 13.15   Temat dnia: Kochajmy nie słowami, ale czynami – P. Jacek Wnuk, centrum wolontariatu, Lublin

Serdecznie zapraszamy!

Weekend powołaniowy 28-30 maja 2021

Weekend powołaniowy 28-30 maja 2021

Być Siostrą Misjonarką Afryki… Dlaczego nie ja?

 

Rekolekcje dla dziewcząt pragnących rozeznać swoje powołanie, poznać nieco bliżej nasze zgromadzenie.

Od 28 do 30 maja 2021 r. w Lublinie.
Dla chętnych istnieje możliwość przyjechania wcześniej, czy też przedłużenia pobytu.

W programie:

  • spotkania z innymi młodymi ludźmi, którzy rozeznają swoje powołanie
  • spotkania z Siostrami Misjonarkami NMP Królowej Afryki z lubelskiej wspólnoty
  • prezentacja charyzmatu Zgromadzenia i zapoznanie się z pracą misyjną sióstr
  • czas na modlitwę osobistą i wspólnotową ze Słowem Bożym

A to wszystko w międzynarodowej i międzykulturowej atmosferze.

Przydatne informacje:

  • Jest to propozycja dla dziewcząt, które chcą bliżej nas poznać i rozeznać swoje powołanie
  • Koszt: dobrowolna ofiara
  • Rejestracja: do 24 maja 2021 r.
  • Miejsce: Dom Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki
    ul. Powstańców Śląskich 30/32, Lublin

KONTAKT I ZAPISY:
Siostry Misjonarki NMP Królowej Afryki
s. Gosia Popławska
E-mail: powolanie@siostrybiale.org
Tel: 729 301 457

 

Papieska intencja na maj 2021

Papieska intencja na maj 2021

Papieska intencja powszechna na maj 2021:

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Na przestrzeni dziejów ludzie nauczyli się tworzyć złożone struktury społeczne mające na celu pomoc w osiąganiu dobra wspólnego, którego pojedyncze osoby, rodziny, a nawet liczne skupiska ludzkie nie byłyby w stanie osiągnąć samodzielnie. Nad państwami władzę sprawują rządy, których zadaniem jest służyć swoim obywatelom. W języku polskim słowo „minister” oznacza „sługę”, „pomocnika” – i bardzo dobrze opisuje powinność i godność rządowego stanowiska i jego społeczny cel.

Ewolucji społecznej podlega także cała sfera finansowa pełniąca kluczową rolę w wymianie gospodarczej, dokonywanej przy pomocy pieniędzy, które – w wyniku ugody społecznej – tę wymianę mają ułatwiać i gwarantować.

Niestety, jak każda działalność ludzka, również sfera finansowa oraz struktury władzy, jak również pojedynczy obywatele, skażone są grzechami, nierzadko bardzo poważnymi. Osobisty egoizm, przewrotne działanie społecznych struktur zła sprawiają, że szczytne założenia społeczne w praktyce ulegają wynaturzeniom, które prowadzą do cywilizacji śmierci. Nieprzyjaciel natury ludzkiej nadal kusi ludzi żądzą bogactw, władzy i zaszczytów, które mają doprowadzić do iluzji panowania nad światem, a stąd już jest niedaleko do bezmiernej pychy, do bezpardonowej walki z Panem Bogiem i Jego dziećmi. Po wyeliminowaniu Pana Boga ze struktur społecznych tyrani nie znają granic w zadawaniu śmierci ludziom, którym mieli służyć.

Papież Franciszek rozumie strukturę tej przewrotnej dynamiki, która zaczyna się od pieniędzy, i która jest w stanie zrujnować nie tylko budżety rodzinne, ale także budżety całych państw. Ofiarami różnych ciemnych interesów finansowych padają często nieświadomi obywatele traktowani przez struktury zła jak niewolnicy. Finansowe sieci narzucane już na dzieci, młodzież, aż po starców potrafią zahamować nie tylko osobisty rozwój osób, ale doprowadzić do bankructwa całe branże społeczne i narodowe. Módlmy się więc nie tylko za naszą Ojczyznę, ale i za cały świat posługujący się instrumentami finansowymi i rządowymi, aby każda osoba ludzka była podmiotem tych dóbr, które winno jej zapewnić państwo.

tekst: ks. Robert Janusz SJ

źródło: https://www.ampolska.co/