Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kraje realizacji projektów: Burundi, Kongo, Kenia, Tanzania, Uganda, Burkina Faso, Ghana, Czad.

Cele projektów:

 • Pomoc uczniom szkoły podstawowej, średniej i studentom z biednych rodzin w rozpoczęciu i zakończeniu edukacji zgodnej z ich potrzebami i zdolnościami.
 • Wsparcie finansowe dla szkół i ośrodków edukacyjnych założonych
  i prowadzonych przez afrykańskie zgromadzenia zakonne.
 • Integracja społeczna i zawodowa dzieci i młodzieży z trudną przeszłością (dzieci ulicy, ofiary przemocy, prostytucja).

Potrzeby finansowe:

 • Opłata za czesne na wszystkich poziomach kształcenia.
 • Środki na dojazd do szkoły, uczelni.
 • Zakup materiałów szkolnych i podręczników.
 • Dożywianie najmłodszych.

Wszystkich, którzy pragną wesprzeć nasz projekt, prosimy o wpłaty na nasze konto:

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek
NMP Królowej Afryki
ul. Chodkiewicza 9, 20-813 Lublin
nr konta: 92 1240 1503 1111 0000 1753 0918,
z dopiskiem „Projekty edukacyjne”

Projekty Medyczne

Projekty Medyczne

Kraje realizacji projektów: Burundi, Kongo, Tanzania, Burkina Faso, Ghana.

Cele projektów:

 • Promowanie profilaktyki i higieny życia.
 • Wsparcie materialne, moralne i integracja osób chorych, niepełnosprawnych, nosicieli wirusa HIV.
 • Leczenie osób z chorobami przewlekłymi.
 • Wsparcie finansowe i personalne instytucji i ośrodków medycznych oferujących leczenie dostępne dla wszystkich, również dla najuboższych.

Potrzeby finansowe:

 • Zakup sprzętu medycznego, lekarstw, środków opatrunkowych.
 • Zakup pomocy i sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Finansowanie lub współfinansowanie leczenia poszczególnych chorych.

Wszystkich, którzy pragną wesprzeć nasz projekt, prosimy o wpłaty na nasze konto:

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek
NMP Królowej Afryki
ul. Chodkiewicza 9, 20-813 Lublin
nr konta: 92 1240 1503 1111 0000 1753 0918,
z dopiskiem „Projekty medyczne”

Wsparcie afrykańskich kobiet

Wsparcie afrykańskich kobiet

Kraje realizacji projektów:

Burundi, Kongo, Tanzania, Mali.

Cele projektów:

 •  Promocja kobiety i jej realnego wkładu w życie i rozwój społeczny.
 • Integracja społeczna i zawodowa dziewcząt i kobiet z trudną przeszłością (więzienie, prostytucja).
 • Wsparcie edukacji i rozwoju zawodowego dziewcząt i kobiet w trudnej sytuacji życiowej (brak środków na utrzymanie, samotne macierzyństwo).

Potrzeby finansowe:

 • Utrzymanie i codzienne funkcjonowanie Centrum Edukacji i Promocji Kobiet „Salome” (Tanzania)
 • Oplata za naukę i praktykę zawodową dziewcząt i kobiet.
 • Współfinansowanie indywidualnej działalności gospodarczej zainicjowanej przez kobiety mającej na celu poprawę ich sytuacji i bytu ich rodzin.

Wszystkich, którzy pragną wesprzeć nasz projekt, prosimy o wpłaty na nasze konto:

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek
NMP Królowej Afryki
ul. Chodkiewicza 9, 20-813 Lublin
nr konta: 92 1240 1503 1111 0000 1753 0918,
z dopiskiem „Wsparcie afrykańskich kobiet”