8 września 1869 – początki Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki

8 września tego roku mija 146 lat odkąd pierwsze misjonarki Afryki postawiły swoje stopy na afrykańskim lądzie. Osiem młodych dziewcząt z Bretanii we Francji stało się podwalinami nowego zgromadzenia misyjnego stworzonego dla misji w Afryce.

Ich przyjazd był odpowiedzią na apel arcybiskupa Algieru kardynała Karola Lavigerie, który chciał ufundować nowe zgromadzenie misyjne pracujące w Afryce i dla Afryki. Rozumiał on doskonale, jak ważny jest apostolat pośród kobiet i widział jego przewodnią role dla zmiany społeczeństwa afrykańskiego. w czasie rejsu z Francji do Algierii młode siostry przeżyły straszne chwile, gdyż na morzu panowała wielka burza. Była to jakby zapowiedź tego, co czekało na nie w Afryce. Kiedy w dniu przybycia okryły, że są pierwszymi i jedynymi siostrami, które miały pracować na rzecz nowego zgromadzenia, jedna z nich wykrzyknęła: ”Cóż, jeśli jesteśmy tylko my, będzie zabawnie!” Czekała na nie niezwykle ciężka praca, ubóstwo i niewygody. Z Bretanii pochodziła także pierwsza przełożona generalna s. Marie Salome. Przybyła ona do Algieru w styczniu 1872 r. Przełożoną generalną została w 1882 r. Była dobrą wychowawczynią dla powierzonych jej opiece sierot, wymagającą, lecz miła i kochaną. Następnie z wielką mądrością i oddaniem kierował wspólnotą jako matka generalna. Krajem, który powitał młode misjonarki była Algieria gdzie znajduje się bazylika „Notre Dame d’Afrique”. Opiekę Matki Bożej Królowej Afryki siostry odczuwały od pierwszego dnia pobytu w Afryce i dlatego też po dziś dzień znajduje się ona w oficjalnej nazwie Zgromadzenia – Siostry Misjonarki Najświętszej Marii Panny Królowej Afryki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.